Amendement

Amendement VI 'Blijven investeren in beleid bedrijventerreinen en retail'

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Amendement ‘Blijven investeren in beleid bedrijventerreinen en retail’

 

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 3 en 5 november 2020,

 

Gezien de begroting 2021-2024,

 

Besluit de begroting als volgt aan te passen:

 

Terugdraaien van de bezuinigingen op het Programma Economie en Werken (3100) met betrekking tot Economisch beleid voor de jaren 2021 - 2023

  • bedrijventerreinen: opstellen economisch beleid inclusief inhuur expertise en capaciteit en uitvoering van diverse onderzoeken van € 50,000 structureel;
  • retail: stopzetten van opstellen en uitvoeren (strategisch) beleid van € 40,000 structureel;

door € 90,000 toe te voegen aan dit Programma, ten laste van het begrotingsresultaat over de betreffende jaren.

Verzoekt het College voorts:

  • bij het opstellen van het economisch beleid van bedrijventerreinen aandacht te besteden aan het parkmanagement;
  •  bij het kaderdebat in 2023 de impact van de bovengenoemde bestedingen te evalueren;
  •  bij positieve impact van deze bestedingen op de verdiencapaciteit van de gemeente, deze weer in de structurele meerjarenbegroting op te nemen.

Toelichting:
Het programma economie is in vergelijking met andere gemeenten veel lager. Uit een benchmark in de regio blijkt dat de regiogemeenten 2 tot 4x zoveel uitgeven aan Economie als gemeente Rijswijk. Dit staat niet in verhouding tot de ambitie van Rijswijk om de banenmotor in de regio te zijn met de Plaspoelpolder. De Plaspoelpolder heeft dringend een impuls nodig om het bedrijventerrein weer aantrekkelijk te maken en dit geldt ook voor de winkelgebieden.

Investeringen in dit programma leiden op langere termijn aantoonbaar tot meer inkomsten, hetgeen een criterium is dat gehanteerd wordt voor toekomstige investeringen. Immers meer bedrijven leidt tot meer OZB niet-woningen en meer werkgelegenheid, waardoor meer Rijswijkers een baan kunnen vinden en er minder uitkeringen verstrekt hoeven te worden.

Juist in deze moeilijke tijd moeten we geen bezuinigingen doorvoeren die het verdienvermogen van de gemeente verminderen.

Namens de fracties van:

 

WIJ.Rijswijk                                        

D66 Rijswijk                  

Beter voor Rijswijk

CDA Rijswijk                                       

Gemeentebelangen Rijswijk

Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Mw. A.J.M. Pelzer
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal238
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor