Amendement

Amendement IV 'matigen verhoging afvalstoffenheffing'

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Amendement ‘matigen verhoging Afvalstoffenheffing’

 

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 3 en 5 november 2020,

 

Gezien

  • de begroting 2021-2024,
  • het raadsvoorstel Verordening Afvalstoffenheffing 2021

 

Besluit

  • de in de Verordening Afvalstoffenheffing 2021 opgenomen tarieven pro rata te verlagen met ± 9,4% (€ 725,000)
  • de in de begroting geraamde opbrengsten voor de Afvalstoffenheffing 2021 te verlagen met € 525,000;
  • in de Verordening op te nemen dat voor het ophalen van grofvuil apart betaald moet worden (geschatte opbrengst € 200,000 met verwachtte invoering over zes maanden in mei 2021);
  • de netto verlaging van de opbrengst afvalstoffenheffing 2021 voor € 525,000 structureel te dekken uit verhoging onroerende zaakbelastingen niet-woningen;
  • de in de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021 de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, overeenkomstig pro rata te verhogen.

 

Toelichting:
De stijging van de afvalstoffenheffing voor de inwoners van Rijswijk in 2021 is zeer fors gezien door de fors toegenomen kosten van afvalinzameling en -verwerking in Rijswijk; en de laatste stap naar een volledige kostendekking vanuit de afvalstoffenheffing voor de afvalinzameling en -verwerking.

Dit voorstel beoogt de stijging van de heffing voor de inwoners te matigen door aan de ene kant het ophalen van het grofvuil te laten betalen door de aanbieder, en aan de andere kant ook aan eigenaren niet-woningen mee te laten betalen aan het schoonhouden van Rijswijk. Deze krijgen dan ongeveer eenzelfde verhoging van lasten als de inwoners (± 10%).

We realiseren ons dat het nog steeds een lastenverhoging betekent voor eigenaren niet-woningen en voor onze inwoners, en willen beleidsmatig streven naar het terugdringen van de kosten van de afvalverwerking en -inzameling wat dan ook weer tot uitdrukking moet komen in lagere tarieven. Daarvoor is de gemeente ook afhankelijk van externe factoren, zoals de kosten voor verbranding van restafval e.d. Deze inzet wordt in een aparte motie verwoord.

Namens de fracties van:

 

Beter voor Rijswijk                       

D66 Rijswijk                                                      

CDA Rijswijk

WIJ.Rijswijk                                      

Gemeentebelangen Rijswijk

Ingediend door
GBR, BvR, D66, CDA, WIJ
Woordvoerder
Dhr. G.A. Kruger
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 2 3
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 1 3
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 1 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal2011
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Voor