Amendement

Amendement III Stelpost jeugd

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Amendement Stelpost Jeugd
Vergadering d.d. 3 en 5 november 2020
Betreft: Begroting 2021-2024

 

De fracties van GroenLinks en PvdA stellen voor om het volgende dekkingsvoorstel toe te voegen:

bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

 

 

 

 

 

Heroverweging raming jeugdbudget ¢22-¢24

 

1.048

1.048

1.048

 

Toelichting:

Deze ‘Hugogelden’ zijn in 2019, 2020 en 2021 door het kabinet ter beschikking gesteld. Het kabinet heeft aangegeven dat gemeenten voor 2022, 2023 en 2024 dit bedrag mogen opnemen als stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ om zo de meerjarenraming sluitend te krijgen. Het college heeft er vorig jaar voor gekozen om deze stelpost niet op te nemen met als uitleg “dat er niet wordt uitgegaan van een hogere stijging van de kosten” (beantwoording raadsvragen begroting 2020). Het college stelt nu in de 2e halfjaarrapportage 2020 voor om het opnemen van de stelpost als maatregel mee te nemen in het Actieplan Jeugd en WMO.  

Vooralsnog blijven de kosten van jeugdzorg stijgen, ook aangezien de opdracht voor een actieplan nu pas voorligt. Het is daarom verstandig om rekening te houden met hogere stijging van de kosten en deze stelpost voor 2022, 2023 en 2024 op te nemen.

Het Actieplan is bedoeld om grip te krijgen op de toegang tot zorg. Het opnemen van een stelpost als maatregel heeft daar niets mee te maken.

 

Namens GroenLinks Rijswijk,      Namens PvdA Rijswijk,
Nanette Kistemaker                     Wil van Nunen

Ingediend door
PvdA, GL
Woordvoerder
Mw. C.J. Kistemaker
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal1318
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen