Amendement

Amendement I Dekkingsvoorstel afvalstoffenheffing vervangen door ozb

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Amendement Dekkingsvoorstel afvalstoffenheffing vervangen door ozb

Vergadering d.d. 3 en 5 november 2020

Betreft: Begroting 2021-2024

De fracties van GroenLinks en PvdA stellen voor om de dekkingsvoorstellen gerelateerd aan de afvalstoffenheffing, die thans als volgt luiden:

bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

 

 

 

 

 

Verhogen opbrengsten afvalstoffenheffing nav verhoging bijdrage Avalex en PMD

850

850

850

850

Kostendekkend maken afvalstoffenheffing

1.149

1.149

1.149

1.149


te vervangen door:

bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

 

 

 

 

 

Ozb percentage van de WOZ-waarde verhogen

1.999

1.999

1.999

1.999

En dit te verwerken in de ‘Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2021’ en de ‘Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021’.

Toelichting: Gezien de andere tegenvallers en de verhoging van de kostendekkendheid uit de begroting 2020, is het nu niet opportuun om de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend te maken. De voorgestelde extreme verhoging van de afvalstoffenheffing heeft, zeker zolang er nog geen vorm van Diftar is, enorme financiële consequenties voor Rijswijkers met een kleine portemonnee. Om de begroting 2021-2024 sluitend te krijgen, vragen we de sterkere schouders dit op te vangen. Het percentage van de WOZ-waarde van de woning dat eigenaren moeten betalen gaat al jaren omlaag. Door dit percentage terug op het oude niveau te brengen, creëren we de gewenste dekking.

Namens fractie GroenLinks,Marieke Alberts

Namens fractie PvdA, Andy Kooy

Ingediend door
PvdA, GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal724
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen