Amendement

Amendement 1 Jeugd en participatie

Raadsvergadering
Agendapunt
11
Tekst

Amendement Jeugd en participatie

Raadsvergadering 6 oktober 2020

Betreft: Raadsvoorstel participatiebeleid 2020-2022

De fracties van PvdA, GroenLinks, D66, Wij. en GBR stellen voor om het raadsvoorstel op de volgende punten aan te passen en/of toe te voegen:

In Bijlage 1 Notitie participatiebeleid 2020-2022:

  • In hoofdstuk 4 paragraaf 1 (blz. 10) toe te voegen: “(inclusief jongeren)” achter “inwoners”.
  • In hoofdstuk 7 paragraaf 3 (blz. 17) in de laatste alinea na laatste zin “De (…) adviseren ”de volgende zin toe te voegen: “Om jongeren meer te betrekken kunnen de kinderrechten- en jongerenambassadeurs meer jongeren bereiken om mee te doen.”
  • In hoofdstuk 7 paragraaf 4 (blz. 17) na de zin “Bewonersgroepen (…) zijn” de volgende zinnen toe te voegen: “ Zoals dat de kinderrechten- en jongerenambassadeurs geen totale vertegenwoordiging van alle jongeren in Rijswijk zijn. Het blijft echter wel belangrijk dat we de belangengroepen blijven opzoeken.”

Toelichting: De kinderen en jongeren van Rijswijk zijn net zo belangrijk als elke andere bewoner van Rijswijk als het gaat om meepraten en meedenken over hun leefomgeving en dingen die hen bezig houden. Daarom dienden de fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en Wij bij het kaderdebat van juli jl. de motie jeugdparticipatie in die door dit college werd overgenomen. Helaas is de uitwerking van deze motie in het raadsvoorstel slecht terug te vinden en volgens de partijen is dit raadsvoorstel juist de kans om jeugdparticipatie breder uitgewerkt in het participatiebeleid vast te leggen.

Hiermee verzoeken wij beslispunt 1 te wijzigen en het raadsvoorstel participatiebeleid 2020-2022 vast te stellen met de in dit amendement voorgestelde tekstuele aanpassingen.

Namens PvdA - Wil van Nunen

Namens GroenLinks - Nanette Kistemaker

Namens D66 - Martine Koopman

Namens Wij.Rijswijk - Freek van Bemmelen

Namens GBR - Floor van Amerongen

Ingediend door
GBR, D66, PvdA, GL, WIJ
Woordvoerder
Mw. W.A.A.M. van Nunen
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 4
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 1
Groenlinks 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 1 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ
Gemeente-belangen Rijswijk 1
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid
Totaal159
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Niet aanwezig
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Niet aanwezig
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Niet aanwezig
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Niet aanwezig
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Niet aanwezig