Amendement

Amendement II Ombuiging luchtkwaliteit

Raadsvergadering
Agendapunt
5
Tekst

amendement is aangenomen 

Amendement Ombuiging Luchtkwaliteit

Vergadering d.d. 7 juli 2020

Betreft: Kadernota 2021 – Financieel overzicht en toelichting op de ombuigingen

 

De fracties van GroenLinks, PvdA en D66 stellen voor om de ombuiging luchtkwaliteit, die thans als volgt luidt:

bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

2020

Saldo

2021

Saldo

2022

Saldo

2023

Saldo

2024 Saldo

Exogeen

Endogeen

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtkwaliteit

15

 

 

 

 

 

 


te schrappen.

Toelichting: een relatief klein bedrag met grote gevolgen.
“De gemeente Rijswijk streeft naar een gezonde leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers. (...) Met het actieplan luchtkwaliteit 2020-2024 werkt de gemeente aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het realiseren van gezondheidswinst door het uitvoer van een pakket aan maatregelen.” Een belangrijk onderdeel van dat actieplan is het uitvoeren van een verkeers- en haalbaarheidsonderzoek naar het instellen van een milieuzone voor de Prinses Beatrixlaan. In het forum stad van 11 juni j.l. werd duidelijk dat door de bezuiniging van slechts 15 duizend euro dit onderzoek met een jaar wordt uitgesteld, waardoor de omwonenden nog langer moeten wachten op schonere lucht.

 

Namens fractie GroenLinks                       Namens fractie PvdA                    Namens fractie D66
Marieke Alberts                                              Andy Kooij                                         Rens Veerman

 

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal274
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen