Amendement

amendement I Eneco opbrengst

Raadsvergadering
Agendapunt
5
Tekst

 

Amendement Eneco opbrengst (amendement is verworpen)

Vergadering d.d. 7 juli 2020

Betreft: Kadernota 2021

De fracties van GroenLinks, VVD en PvdA stellen voor om alle passages die refereren aan de Eneco opbrengst, die thans als volgt luiden:

Pagina 6: Het college stelt daarom voor € 20 mln. van de Eneco opbrengst toe te voegen aan de algemene reserve. Door deze toevoeging aan de algemene reserve verbetert de solvabiliteit direct naar 16%.

Pagina 7 en 38: Het college stelt voor € 20 mln. hiervan toe te voegen aan de algemene reserve (voorstel 2). Het college stelt voor het restant ad. € 50 mln. toe te voegen aan een bestemmingsreserve/investeringsfonds.

Pagina 37: Het college stelt daarom voor € 20 mln. van de Eneco opbrengst toe te voegen aan de algemene reserve. Door deze toevoeging aan de algemene reserve verbetert de solvabiliteit (exclusief Rijswijk Buiten) direct naar 17%.

te schrappen. En de passage die thans als volgt luidt:

Pagina 37: De financiële gezondheid ontwikkelt zich daarmee gedurende 2021-2024 als volgt (Rijswijk Buiten en het restant van de Eneco opbrengst ad. € 50 mln. buiten beschouwing gelaten):

te vervangen door:

Pagina 37: De financiële gezondheid ontwikkelt zich daarmee gedurende 2021-2024 als volgt (RijswijkBuiten en de Eneco opbrengst ad. € 71 mln. buiten beschouwing gelaten):
 

Toelichting:

Zolang de gemeenteraad de kaders voor de besteding van de Eneco opbrengst niet heeft bepaald, dienen we ons niet vast te leggen of en hoeveel van de opbrengst naar de algemene reserve gaat.

Onze gemeente kent net als alle andere Nederlandse gemeenten financiële tekorten. De oproep aan het Rijk om meer financiële middelen ter beschikking te stellen is minder sterk wanneer we als gemeente Rijswijk ontstane structurele tekorten oplossen met eenmalige opbrengsten.

Namens fractie GroenLinks                       Namens fractie VVD                      Namens fractie PvdA
Marieke Alberts                                              Coen Sleddering                             Andy Kooij

 

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 2 1
Onafhankelijk Rijswijk 1
WIJ 2
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Partij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid 1
Totaal1417
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. A. van den BergBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M el MajjaouiPartij voor Gelijkheid & Rechtvaardigheid (PGR)Tegen