Amendement

Amendement II Stelpost Jeugd

Raadsvergadering
Agendapunt
4A
Tekst

Amendement Stelpost Jeugd

Vergadering d.d. 7 november 2019

Betreft: Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage

 

De fractie van GroenLinks stelt voor om de zin op pagina 13, die thans als volgt luidt:

“Wij stellen voor deze stelpost ter grootte van € 1.048.000,- niet op te nemen omdat hiermee de begroting geen reëel meerjarenperspectief weergeeft”

 

Te vervangen door:

“Wij stellen voor deze stelpost ter grootte van € 1.048.000,- op te nemen.”

En dit bedrag voor 2022 en 2023 toe te voegen aan de inkomsten (tabel op pagina 13).

 

Toelichting:

Deze gelden, in volksmond ook wel de Hugogelden genoemd, zijn door het kabinet ter beschikking gesteld voor 2019, 2020 en 2021. Aanvullend verricht het kabinet onderzoek om te bepalen of en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Het kabinet heeft aangegeven dat gemeenten voor 2022 en 2023 dit bedrag mogen opnemen als stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ om zo de meerjarenraming sluitend te krijgen.

In de toelichting door het college op de vraag waarom deze stelpost niet is meegenomen werd aangegeven “dat er niet wordt uitgegaan van een hogere stijging van de kosten”. Vooralsnog blijven de kosten van jeugdzorg stijgen. Ook de financiële consequenties van het verloren kort geding met de jeugdzorgaanbieders zijn op dit moment nog niet duidelijk. Het is daarom verstandig om rekening te houden met hogere stijging van de kosten en deze stelpost voor 2022 en 2023 op te nemen.

 

Namens GroenLinks Rijswijk,    Namens PvdA Rijswijk,                Namens Onafhankelijk Rijswijk

 

Nanette Kistemaker                      Andy Kooy                                         Romy de Man

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. C.J. Kistemaker
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal823
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen