Amendement

Amendement 1 algemene subsidieverordening

Raadsvergadering
Agendapunt
16
Tekst

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 24 september 2019,

gezien het voorstel om de Algemene Subsidieverordening vast te stellen,

besluit toe te voegen aan Artikel 3 Bevoegdheden college na lid b. de volgende bepaling:

“Bij subsidies boven de € 100.000 stelt het College nadere voorwaarden aan de betrokkenheid van

de belanghebbenden bij het opstellen van het beleid van de gesubsidieerde instelling”;

en de overige leden van het artikel te hernummeren.

toelichting:

Het College heeft in de beantwoording aangegeven dat er bij het opstellen van de nieuwe ASV

gekeken is naar de praktische uitvoerbaarheid. Het College geeft daarbij aan dat het betrekken van belanghebbenden (zoals doelgroep, beroepskrachten, vrijwilligers) nauwelijks praktisch is in te vullen en derhalve niet aanvaardbaar, en ook een inbreuk op de zelfstandigheid van de subsidieontvangers.

Het is echter zeer gemakkelijk voor het College om aan subsidieontvangers te vragen hoe zij zelf invulling willen geven aan de betrokkenheid van de belanghebbenden, en daar zo nodig in de subsidietoekenning nadere voorwaarden aan te stellen. Dit kan achteraf gewoon in de verantwoording getoetst worden. Een subsidieontvanger die niet nadenkt over betrokkenheid van de belanghebbenden bij het beleid van de organisatie, is echt niet meer van deze tijd. De meeste subsidieontvangers zullen al invulling geven aan het betrekken van belanghebbenden, met name beroepskrachten en vrijwilligers, bij de beleidsvorming.

De grens van 100k sluit aan bij art 7.c lid 3 van de nieuwe verordening. En de toevoeging geeft het College voldoende ruimte om 'proportioneel' voorwaarden te stellen aan de inspraak op het beleid door belanghebbenden. Subsidieontvangers hebben een maatschappelijke taak, in die zin begrijpen we ook niet de argumentatie dat betrokkenheid van belanghebbenden de zelfstandigheid van subsidieontvangers aantast. Subsidieontvangers opereren niet in een vacuum.

Constantijn Dolmans

Ingediend door
D66
Woordvoerder
Dhr. C.P.I.M. Dolmans
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 4
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Christen Democratisch Appèl 1
RijswijksBelang 2 1
WIJ 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 1
Totaal216
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Niet aanwezig
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Niet aanwezig
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Niet aanwezig
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Niet aanwezig
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen