Amendement

Amendement 2 (inhoudelijk)

Raadsvergadering
Agendapunt
14
Tekst

De fractie van GroenLinks stelt voor om de eerste zin van de derde alinea onder ‘Reactie en aanbevelingen thema Verbeteren Bereikbaarheid’, die thans als volgt luidt:

Zoals in onze inspraakreactie op de ontwerp Vervoerplannen 2020 is genoemd hebben wij wensen voor een beter openbaar vervoer naar RijswijkBuiten, het Reinier de Graaf gasthuis en Rotterdam The Hague Airport.

te vervangen door:

“Voor onze snel groeiende gemeente in sterk verstedelijkt gebied is goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (frequent en fijnmazig) van groot belang. Daarbij vragen we extra aandacht voor een beter ov van en naar RijswijkBuiten en het Reinier de Graaf gasthuis”.

                                

Toelichting:

De inspraakreactie van het college op de ontwerp Vervoerplannen 2020 komt na deze zienswijze van de raad, dus kunnen we daar niet naar verwijzen.

De verbinding met Rotterdam The Hague Airport is al goed. Bus 33 rijdt van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat tot 7 keer per uur van Rotterdam Centraal of metrolijn E naar het vliegveld en stopt direct naast de vertrekhal. Een andersoortige verbinding (lightrail, tram) is niet haalbaar gebleken, omdat er te weinig mensen zijn die daar gebruik van zullen maken en de investerings- en exploitatiekosten hoog zijn. Bovendien wil de gemeente Rotterdam, om hinder te verminderen, de mogelijkheden voor een kleiner vliegveld laten onderzoeken.

Ook voor de geloofwaardigheid van Rijswijk in de regio, leggen we de prioriteiten bij de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer in het algemeen en onze nieuwbouwwijk en aangrenzend ziekenhuis in het bijzonder

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. M. Alberts
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal724
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen