Amendement

Amendement 1 Kadernota

Raadsvergadering
Agendapunt
4
Tekst

Betreft: Kadernota 2020

De fractie van GroenLinks stelt voor om de tekst onder het kopje ‘Vervolgproces’ in z’n geheel te vervangen door:

‘De jaarschijf 2018 is afgesloten met een fors verlies. De belangrijkste oorzaken van de financiële tegenvallers zijn de oplopende tekorten bij de jeugdhulp en de teruglopende inkomsten vanuit het Rijk, de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Om onze financiële weerbaarheid te vergroten, zullen we de opdracht geven om meer rekening te houden met forse fluctuaties door voldoende marges in de begroting op te nemen en in te zetten op niet-financiële maatregelen zoals innovatie en gedragsverandering.

De kadernota bepaalt het beginsaldo van de begroting 2020 en geeft de ruimte weer waarbinnen de uitvoering van het collegeprogramma moet plaatsvinden. In deze kadernota is een aantal aanvullende spelregels opgenomen, zodat we bij de begrotingsbehandeling een toekomstbestendige en structureel sluitende meerjarenbegroting kunnen voorleggen.

Deze regels hebben wij als volgt gedefinieerd:

1. We zorgen voor maximaal inzicht in de fluctuaties en de gevolgen daarvan;

2. We maken een integrale afweging van nieuwe uitgaven en bezuinigingen;

3. We zorgen voor voldoende marges in de begroting, vooral op onderdelen waarin we in de afgelopen jaren forse fluctuaties (zowel positief als negatief) hebben gezien;

4. We onderzoeken de mogelijkheden om onze financiële mogelijkheden uit te breiden door innovatieve alternatieven te verkennen.’

Toelichting:

Beleid dat is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad kan niet zomaar ter zijde worden geschoven.

Door alleen financieel-economisch te reageren neemt de financiële ruimte af. Gemeenten die ook investeren in niet-financiële maatregelen zoals innovatie en gedragsverandering, blijken beter in staat zijn om te opereren in een crisisgevoelige wereld. En zijn daarmee financieel weerbaarder.

Namens de fractie van GroenLinks,

Marieke Alberts

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Dhr. M. Wit
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal1119
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Tegen
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Niet aanwezig
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Tegen
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen