Amendement

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 Inkoopbureau H-10

Raadsvergadering
Agendapunt
12
Tekst

De fracties van GroenLinks, PvdA, VVD, D66, Beter voor Rijswijk, CDA, Onafhankelijk Rijswijk, Gemeentebelangen Rijswijk en Wij.Rijswijk stellen voor om aan het begin en aan het einde van de vijfde alinea de volgende twee zinnen toe te voegen;

"Wij vinden het een ongewenste ontwikkeling dat de kosten voor het Inkoopbureau blijven stijgen, ondanks dat het aantal contracten in beheer daalt."

"Tegelijkertijd gaan wij ervan uit dat u meer ambitie toont in het beheersen van de kosten van het inkoopbureau."

De alinea luidt dan als volgt:

"Wij vinden het een ongewenste ontwikkeling dat de kosten voor het Inkoopbureau blijven stijgen, ondanks dat het aantal contracten in beheer daalt. Wij realiseren ons dat er voor 2020 nog steeds rekening moet worden gehouden met het noodzakelijk flexibel invullen van een aantal posities in uw organisatie, tot nadere besluitvorming over de toekomst van de samenwerking op het gebied van jeugdhulp binnen de regio H-10 heeft plaatsgevonden. U heeft de intentie om in de loop van 2020 de externe inhuur geleidelijk af te bouwen en deze te vervangen door personeel met een aanstelling voor onbepaalde tijd. De kostenprognose voor 2021 laat daarom een daling van de personele lasten zien. Wij gaan er van uit dat de kostenbesparing die hierdoor ontstaat structureel is en de personele kosten vanaf 2021 verder dalen. Tegelijkertijd gaan wij ervan uit dat u meer ambitie toont in het beheersen van de kosten van het inkoopbureau."

Toelichting:

Het doel van de decentralisatie was dat zorg dichter bij de burger kwam en dat het goedkoper zou kunnen. Gemeente Rijswijk heeft samen met 9 omringende gemeenten de samenwerking gezocht in het inkopen van jeugdzorg. Het idee achter deze regionale samenwerking is dat het efficiënter zou zijn. Echter, blijven de kosten voor het hiertoe opgerichte inkoopbureau stijgen. Dit terwijl het aantal contracten in beheer flink is gedaald. Geld dat niet direct naar de zorg gaat, maar naar een inkooporganisatie. Het inkoopbureau zou moeten streven naar een zo laag mogelijke overhead en we zien daarom graag de oproep om de kosten niet langer te laten stijgen, toegevoegd in de zienswijze.

Namens de fracties van GroenLinks, PvdA, VVD, D66, Beter voor Rijswijk, CDA, Onafhankelijk Rijswijk, Gemeentebelangen Rijswijk en Wij.Rijswijk,

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Mw. C.J. Kistemaker
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
Christen Democratisch Appèl 2
RijswijksBelang 3
WIJ 3
Onafhankelijk Rijswijk 1
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Totaal310
RaadslidPartijStem
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Voor
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Voor
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Voor
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Voor
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Voor
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Voor
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. F. van BemmelenWIJ (WIJ)Voor
Dhr. J.C. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mevr. J. Schröter-HaasChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mevr. F. van AmerongenGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor