Amendement

Amendement Zienswijze begrotingen GGD en VT Haaglanden 2020 en Begrotingswijzingen 2019

Raadsvergadering
Agendapunt
11
Tekst
Ingediend door
Woordvoerder
Mw. W.A.A.M. van Nunen
Uitslag
Toelichting