Amendement

Amendement IV Nee tegen verhoging OZB

Raadsvergadering
Agendapunt
2c
Tekst

AMENDEMENT

 

Nee, tegen verhoging OZB

De gemeenteraad van de gemeente Rijswijk, in vergadering bijeen op 6 en 8 november 2018:

BESLUIT:

De tekst van het begrotingsvoorstel 2019 - 2022 (blz.111):

de opbrengst OZB woningen en niet-woningen wordt verhoogd met het geschatte inflatiepercentage van 2,3%,

te schrappen.

Toelichting:

In de Begroting 2019 - 2022 wordt voorgesteld de OZB te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,3%. Het CDA wil deze verhoging schrappen. Gevolg hiervan is dat voor de ingeboekte inkomsten ( EUR 276.000) dekking gevonden moet worden. CDA Rijswijk stelt voor om hiervoor de externe inhuur die nu 20% bedraagt, sneller terug te brengen dan nu beoogd is.

De overwegingen om de beoogde verhoging te schrappen zijn de volgende:

Rijswijk is een sterk groeiende gemeente en in de gemeente zullen de komende jaren een flink aantal nieuwe woningen worden opgeleverd (393 in 2019, 682 in 2020, 959 in 2021 en 900 in 2022). De basis voor het aantal OZB-plichtigen zal hierdoor verder groeien en de basis voor de OZB-inkomsten voor de gemeente verder zal verder worden verbreed;

de huizenprijzen in de regio stijgen nog steeds en daardoor stijgen de belastinginkomsten voor de gemeente automatisch ook; de lasten voor inwoners voor afvalstoffen en de rioolheffing stijgen fors, terwijl het uitgangspunt voor CDA Rijswijk is dat lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk blijven.

Het is daarom ongewenst de OZB te verhogen met de inflatiecorrectie.

 

CDA Rijswijk              Johanna Besteman

Ingediend door
CDA
Woordvoerder
Mw. J. Besteman-de Vries
Uitslag
Verworpen
Partij Voor Tegen
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Partij van de Arbeid 2
Christen Democratisch Appèl 2
Groenlinks 5
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
RijswijksBelang 3
WIJ 3
Gemeente-belangen Rijswijk 2
Onafhankelijk Rijswijk 1
Totaal1021
RaadslidPartijStem
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. D. CupedoBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. M. van EnkChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. M.A.J. EzingaVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. N. KamesRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. J. KarremansWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. J. KeusGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen
Dhr. M. KeijzerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. C.J. KistemakerGroenlinks (GL)Tegen
Mw. A. Koegler-BöhmRijswijksBelang (RB)Voor
Mw. H.L. van der KooijGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. A. KooyPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Dhr. M el MajjaouiWIJ (WIJ)Tegen
Mw. R.F. de ManOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. C.J.T. de MooijVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. U. OelenVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Mw. A.J.M. PelzerWIJ (WIJ)Tegen
Dhr. Q.L.A. VeermanDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R.J. de VriesGroenlinks (GL)Tegen
Dhr. M. WeteringsRijswijksBelang (RB)Voor
Dhr. M. WitGroenlinks (GL)Tegen
Mw. E. WoudstraDemocraten '66 (D66)Tegen
Dhr. R. van de MeijGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Tegen