Amendement

Amendement zienswijze MRDH

Raadsvergadering
Agendapunt
18
Tekst

Amendement zienswijze MRDH

 

De gemeenteraad van Rijswijk, bijeen op 12 december 2017,

gezien het voorstel om de Zienswijze Aanbevelingen Evaluatie GR MRDH vast te stellen,

besluit de zienswijze als volgt aan te passen:

schrappen tweede alinea onder Reactie aanbevelingen 1, 2 en 3 (het verhaal):

“De gemeente Rijswijk verzoekt de MRDH discussie te voeren over welke thema’s op vrijwillige basis toegevoegd kunnen worden en op welke manier dit georganiseerd kan worden.”

toevoegen aan de laatste alinea onder Reactie aanbevelingen 4, 5 en 6 (governance):

Gelet op de bevindingen in het evaluatierapport concluderen wij dat wat betreft de Economische pijler het knelt tussen de noodzakelijke democratische legitimiteit enerzijds, en de snelheid van besluitvorming anderzijds. Tegen de tijd dat de MRDH en de 23 gemeenten tot besluitvorming komen, is de wereld buiten ‘tien stappen’ verder. Dat wreekt zich misschien niet als het gaat om vervoer, waar plannings- en realisatietrajecten veel tijd kunnen vergen, maar wèl bij innovatie en economische vernieuwing (vestigingsklimaat).

Wij vragen daarom de MRDH om te onderzoeken hoe de ontwikkeling van het Economisch Vestigingsklimaat in een andere (bestuurlijke) context kan worden geplaatst.

toelichting:

Wij stellen vraagtekens bij de slagkracht van de MRDH wat betreft het Economisch Vestigingsklimaat en hebben weinig behoefte aan extra taken voor de MRDH, integendeel. Zowel de bestuurlijke afstand (traagheid besluitvorming, democratische controle), het al dan niet gezamenlijk ervaren belang van 23 gemeenten, en het evenwicht in de verhoudingen tussen partijen spelen daarbij een rol (zie ook criteria Afwegingskader intergemeentelijke samenwerking aangenomen door de Raad in mei 2017).

Ingediend door
GBR, BvR, D66, VVD, OR, GL
Woordvoerder
Dhr. A.H.J.M. Sterk
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Christen Democratisch Appèl 4
Gemeente-belangen Rijswijk 3
Fractie van der Horst
Beter voor Rijswijk 5
Democraten '66 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Partij van de Arbeid 3
Socialistische Partij 2
Onafhankelijk Rijswijk 2
Groenlinks 2
Totaal217
RaadslidPartijStem
Dhr. N.J. van DamChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. A.J. van EnterGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. I.A.S. FischerGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. H.W.C. v.d. Horst-van RoonFractie van der Horst (FvdH)Niet aanwezig
Mw. D.J. Sonneveldt-van den BoogaardGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. J.D. van BatenburgBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. J.C.F. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Voor
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.U. StallenbergDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. M.S. StormDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. A.M. HenskensVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. A.H.J.M. SterkVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor
Dhr. J. BoltePartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. C.Y.D. HagenaarsPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Tegen
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. K. de GraafChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Dhr. W. MatemanChristen Democratisch Appèl (CDA)Tegen
Mw. S. RiezebosSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. E.J. SchutteSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. W.J. DijkhuizenOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Dhr. D. JenseOnafhankelijk Rijswijk (OR)Voor
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. T. van den BoschGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Voor