Amendement

Duurzaam beheer openbare ruimte

Raadsvergadering
Agendapunt
5 C
Tekst

De fractie van GroenLinks Rijswijk stelt voor om de tekst op blz. 86 onder '# Duurzaam beheer

openbare ruimte', die thans als volgt luidt:

In de afgelopen jaren zijn wij de openbare ruimte duurzamer gaan beheren. Het verbod op

bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding heeft negatieve effecten op de buitenruimte. Ook zetten

wij in op verhoging van de biodiversiteit. Dit heeft en zal in de toekomst effecten hebben op de

beeldkwaliteit van de buitenruimte. Deze effecten zullen worden verwerkt in ons groenbeheerplan.

Dit betekent dat we de nieuwe werkwijze evalueren op kosten en op uitstraling, met daarbij de

opties die beschikbaar zijn om daarin bij te kunnen sturen.

aan te passen als volgt:

In de afgelopen jaren zijn wij de openbare ruimte duurzamer gaan beheren. Het verbod op

bestrijdingsmiddelen bij onkruidbestrijding heeft positieve effecten op het groene karakter van de

buitenruimte. Ook zetten wij in op vergroting van de biodiversiteit door o.a. ecologisch groenbeheer.

Dit heeft en zal in de toekomst positieve effecten hebben op de natuurwaarde, het groene karakter

en klimaatbestendigheid van de buitenruimte. Deze effecten zullen worden verwerkt in ons

groenbeheerplan. Dit betekent dat we de nieuwe werkwijze evalueren op opbrengsten voor de

leefbaarheid en natuurwaarde, met daarbij de opties die beschikbaar zijn om daarin bij te kunnen

sturen.

Toelichting:

Om de openbare ruimte duurzaam te kunnen beheren, dient het groenbeheer in lijn zijn met het

beleid zoals genoemd in o.a. de paragraaf duurzaamheid (blz. 139 van de begroting), het convenant

bijvriendelijk handelen en de overgenomen motie 'bomen en groen in balans'.

Namens de fractie van GroenLinks,

Marieke Alberts

Ingediend door
GL
Woordvoerder
Dhr. T. van den Bosch
Uitslag
Aangenomen
Partij Voor Tegen
Christen Democratisch Appèl 4
Gemeente-belangen Rijswijk 3
Fractie van der Horst
Beter voor Rijswijk 4
Democraten '66 4
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
Partij van de Arbeid 3
Socialistische Partij 2
Onafhankelijk Rijswijk 2
Groenlinks 2
Totaal189
RaadslidPartijStem
Dhr. N.J. van DamChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. A.J. van EnterGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Dhr. I.A.S. FischerGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. H.W.C. v.d. Horst-van RoonFractie van der Horst (FvdH)Niet aanwezig
Mw. D.J. Sonneveldt-van den BoogaardGemeente-belangen Rijswijk (GBR)Voor
Mw. J.D. van BatenburgBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Mw. L.I. BentvelzenBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. E.G.Th. BraamBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. G.A. KrugerBeter voor Rijswijk (BvR)Tegen
Dhr. J.C.F. Paredes SanchezBeter voor Rijswijk (BvR)Niet aanwezig
Dhr. C.P.I.M. DolmansDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.E. KoopmanDemocraten '66 (D66)Voor
Mw. M.U. StallenbergDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. M.S. StormDemocraten '66 (D66)Voor
Dhr. A.M. HenskensVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. A.H.J.M. SterkVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen
Dhr. J. BoltePartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. C.Y.D. HagenaarsPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. W.A.A.M. van NunenPartij van de Arbeid (PvdA)Voor
Mw. J. Besteman-de VriesChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. K. de GraafChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Dhr. W. MatemanChristen Democratisch Appèl (CDA)Voor
Mw. S. RiezebosSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. E.J. SchutteSocialistische Partij (SP)Voor
Dhr. W.J. DijkhuizenOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Dhr. D. JenseOnafhankelijk Rijswijk (OR)Tegen
Mw. M. AlbertsGroenlinks (GL)Voor
Dhr. T. van den BoschGroenlinks (GL)Voor
Dhr. C. SledderingVolkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)Tegen