logo

Welkom op Rijswijk.stemtzo.nl

Op deze website kunt u alle stemmingen in de raad over raadsvoorstellen, amendementen, moties en verkiezingen vinden. Het stemgedrag van alle raadsleden is inzichtelijk gemaakt vanaf 2016.
Direct na iedere raadsvergadering worden gegevens bijgewerkt.

Heeft u vragen over de raad of over op deze site opgenomen informatie neem dan contact op met de griffie.

Raad zet 1e stap in Energietransitieproces

De raad heeft het voorstel van het college voor de eerste stap in het energietransitieproces vastgesteld. Rijswijk zal geen koploper in de regio zijn, maar wel optimaal gebruik maken van de kansen die zich voordoen. De eerste kans is de aansluiting op de warmteleiding R'dam - Den Haag. Deze zal in 2023 gereed zijn.

Alle nieuwsberichten