Raadslid

Dhr. T. van den Bosch

Partij
Groenlinks (GL)
Geslacht
m
Datum installatie
21-09-2017
Datum einde
28-03-2018
Profiel
profiel

Stemmingen

DatumBesluitStem
24-10-2017Raadsvoorstel extra maatregelen om tekort op BUIG budget 2017 terug te dringen Voor
24-10-2017Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundige visie ontwikkeling sportcomplex voormalig Stanislas locatie Voor
09-11-2017Lijst van ingekomen stukken Voor
09-11-2017Belastingverordeningen 2018 Voor
09-11-2017Tweede halfjaarrapportage 2017 Voor
09-11-2017Programmabegroting 2018 - 2021Voor
09-11-2017Afschaffing HondenbelastingTegen
09-11-2017Duurzaam beheer openbare ruimteVoor
09-11-2017Cultuurmakelaar (amendement is ingetrokken)
09-11-2017I Blijverslening voor Rijswijkse senioren (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017II Parkeren Oud RijswijkTegen
09-11-2017III Perspectief voor jongeren met schulden (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017IV Vrijstelling leges voor niet commerciele instellingenTegen
09-11-2017V Regeren is vooruitzienTegen
09-11-2017VI JongerenwerkTegen
09-11-2017VII Compensatie voor ontgroening van de landgoederenzoneVoor
09-11-2017VIII Geef de werkgelegenheid in Rijswijk een flinke impuls! (motie is overgenomen door het college)
09-11-2017IX Ecologisch groenbeheer landgoederenzoneVoor
12-12-2017Vaststelling agendaVoor
12-12-2017Raadsvoorstel Partiële herziening financiële verordening gemeente RijswijkVoor
12-12-2017Raadsvoorstel Slotwijziging Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Toekomstige governance Avalex Voor
12-12-2017Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijs Voor
12-12-2017Raadsvoorstel nieuwe GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en zienswijze begrotingswijziging 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Verordening 2018 WMO Voor
12-12-2017Raadsvoorstel intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 en vaststellen verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ Rijswijk 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet 2018 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 -2020 Voor
12-12-2017Raadsvoorstel beleidsvisie Verwarde personen Voor
12-12-2017Verslagen van de raad van 24-10 en begrotingsraad 7-9 november 2017Voor
12-12-2017Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukkenVoor
12-12-2017Zienswijze MRDHVoor
12-12-2017Amendement zienswijze MRDHVoor
12-12-2017Raadsvoorstel investeringsbudget gefaseerde uitvoering Huis van de StadVoor
06-02-2018Vaststelling agendaVoor
06-02-2018Raadsvoorstel Avalex Voor
06-02-2018Raadsvoorstel inkoopvisie ondersteuning (volwassenen) 2019-2022 Samen verder in transformatie Voor
06-02-2018Raadsvoorstel vermindering aantal wethouders Voor
06-02-2018Vaststelling verslag/handelingen van 12 december 2017Voor
06-02-2018Benoeming van een lid van de AuditcommissieVoor
06-02-2018Raadsvoorstel inzake herziene begroting van de gemeenschappelijke regeling DSW Voor
06-02-2018Raadsvoorstel inzake uitwerking toekomstscenario’s DSW Rijswijk e.o.Voor
06-02-2018Bekrachtiging geheimhoudingVoor
06-02-2018Amendement op de zienswijze herziene begroting DSWVoor
Motie LeegstandsverordeningVoor
06-02-2018Motie vreemd aan de orde van de dag: LeegstandsverordeningVoor
06-03-2018Vaststelling agenda 6 maartVoor
06-03-2018Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenVoor
06-03-2018Vaststelling verslag van 6 februariVoor
06-03-2018Bekrachtiging geheimhoudingVoor
06-03-2018Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk Voor
06-03-2018Raadsvoorstel verordening jeugdhulp gemeente Rijswijk 2018 Voor
06-03-2018Raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan Sion-t Haantje- 2e herziening Voor
06-03-2018Ontwikkelingen rond landhuis De VoordeVoor
06-03-2018Initiatiefvoorstel ZwerfafvalVoor