Nieuwsitems

Raad benoemt leden Rekenkamer

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari heeft wethouder Van der Pol kort zijn ontslag toegelicht. Daarna ging de raad over tot de beraadslaging over verschillende agendapunten. De raad benoemde twee leden voor de nieuwe rekenkamer, Boudewijn Steur en Linda van Enkhuijzen.