Nieuwsitems

Gemeenteraad stelt kadernota vast

De gemeenteraad heeft de kadernota vastgesteld en het college gevraagd een voorstel voor de bezuinigingen 2019 op te stellen. In totaal werden tijdens de raadsvergadering 21 moties ingediend. Hiervan werd een groot deel door het college overgenomen. In november komt het college met zijn uitwerking van de kadernota in de begroting 2020.