Besluiten 05-11-2020

AgendapuntBesluitnummerTitel
4Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2020Aangenomen
4Begroting 2021-2024 gemeente RijswijkAangenomen
4Amendement I Dekkingsvoorstel afvalstoffenheffing vervangen door ozbVerworpen
4Amendement II Dekkingsvoorstel ParticipatiebeleidAangenomen
4Amendement III Stelpost jeugdVerworpen
4Amendement V 'Blokhut Wilhelminapark'Aangenomen
4Amendement IV 'matigen verhoging afvalstoffenheffing'Aangenomen
4Amendement VII 'Houdt de handhaving in Rijswijk op peil'Aangenomen
4Amendement VI 'Blijven investeren in beleid bedrijventerreinen en retail'Aangenomen
4Amendement VIII houdt in het onderhoud van straten en groen de basis op ordeAangenomen
4Motie I Hufterboete invoeren in Rijswijk (motie is overgenomen door het college)
4Motie II werk aan de winkel (motie is overgenomen door het college)
4Motie V Maaltijden bezorgen zonder zorgenAangenomen
4Motie VI Huishoudboekje AvalexVerworpen
4Motie III Grip op energieverbruik (motie is ingetrokken)
4Motie VII Misschien kan dat ene abonnement wel worden stopgezet?Verworpen
4Motie IV 30 als uitgangspunt, 50 alleen wanneer veiligVerworpen
4Motie VIII kwijtschelden opnemen in het armoedebeleidVerworpen
4Motie X op = opVerworpen
4Motie IX kwijtschelding in 2021 naar 50%Verworpen
4Motie XI Afvalstoffenheffing beperkten tot inflatiepercentageVerworpen
4Motie XIII Motie glasvezel (motie is ingetrokken)
4Motie XIX Investeren in de Rijswijkse jeugd (motie is ingetrokken)
4Motie XIV Verkeersveiligheid Herenstraat (motie is overgenomen door het college)
4motie XVI snappen of schrappen (motie is overgenomen door het college)
4Motie XV Beleidskader subsidiesAangenomen
4Motie XVII Onderzoek herijking afvalstoffenheffingAangenomen
4Motie XVIII onderzoek herijking bezuiniging Rijswijk regelrecht (motie is ingetrokken)
4Motie XX Maak het soft en honkbalveld van de RedLions weer bespeelbaar (motie is ingetrokken)
4Motie XXI Zijn de prijzen van uw partners en leveranciers nog wel conform de markt (motie is ingetrokken)
5 Raadsvoorstel belastingverordeningenAangenomen
5 Amendement IX ParkerenAangenomen
5 Motie XII Aanpassen prijs parkeervergunningenVerworpen
6Bekrachtiging geheimhoudingAangenomen