Alle besluiten

DatumAgendapuntBesluitnummerTitel
08-11-20224Algemene beschouwingen en begroting (RV 22-017)Aangenomen
08-11-20224Amendement CDA PvdA Groenlinks - HTM vervoer - Ooievaarspas AOWAangenomen
08-11-202242. Amendement GroenLinks PvdA D66 BvR - Echte stappen naar meer geïsoleerde woningen in Rijswijk (in stemming)Aangenomen
08-11-20224 Amendement VVD - Begroting 2023 (in stemming)Verworpen
08-11-20224Amendement VVD en D66 - Evenementenbeleid (in stemming)Aangenomen
08-11-20224Motie BvR PvdA Wij. Rijswijk D66 CDA - WMO indicaties onbepaalde tijd Aangenomen
08-11-20224Motie vreemd aan de orde - BvR PvdA D66 - Chippen katten (motie is ingetrokken)
08-11-20224Motie BvR - Vaste op- en afstapplekken voor deelscooters en deel e-bikes (motie is ingetrokken)
08-11-20224Motie BvR - Mobiel cameratoezicht (motie is ingetrokken)
08-11-20224Motie GroenLinks ChristenUnie - Extreem weer (motie is ingetrokken)
08-11-20224Motie GroenLinks PvdA Wij. Rijswijk D66 - Aansluiten Gelijke Kansen AlliantieAangenomen
08-11-20224Motie GroenLinks RB - Voorzieningen op niveau Aangenomen
08-11-20224Motie GroenLinks PvdA - Inclusief Aannamebeleid (motie is ingetrokken)
08-11-20224Motie Wij. Rijswijk - Een bak op de juiste plekAangenomen
08-11-20224Motie Wij. Rijswijk PvdA CDA - Waardering alle vrijwilligers van RijswijkAangenomen
08-11-20224Motie VVD - Verhuizing monument (motie is ingetrokken)
08-11-20224Motie VVD - Rijswijk is geen pinautomaatVerworpen
08-11-20224Motie CDA - Ook steun voor huishoudens met (lagere) middeninkomens vanwege hoge energieprijzenVerworpen
08-11-20224Motie CDA D66 BvR GroenLinks - Inwoners uitnodigen voor raadsvergaderingenAangenomen
08-11-20224Motie PvdA CDA GroenLinks D66 - Naar een dementie-vriendelijke gemeenteAangenomen
08-11-20224Motie vreemd aan de orde - CU - Warme winter 2022Verworpen
08-11-20224Motie RB - Aanpassen aanbiedtijden (motie is ingetrokken)
08-11-20224Motie RB - Wildgroei plaatsing kwetsbare doelgroep (motie is ingetrokken)
08-11-20224Motie CDA Wij Rijswijk - Een stap naar een toegankelijker Rijswijk (motie is ingetrokken)
08-11-20225RV 22-018 Raadvoorstel belastingverordeningen 2023Aangenomen
08-11-20225Amendement RB - Verordening afvalstoffenheffingVerworpen
20-10-20227Raadsvoorstel Aangenomen
20-09-20225Raadsvoorstel Wijziging Verordening Individuele Studietoeslag gem. Rijswijk en vaststellen beleidsregels Studietoeslag Rijswijk 2022 (RV 22-014)Aangenomen
20-09-20226Raadsvoorstel Aansluitverordening, Verordening afvoer hemelwater 2022, Verordening waterbergingsfonds 2022 (RV 22-015)Aangenomen
20-09-20228Raadsvoorstel Flexwonen (RV 22-016)Aangenomen
20-09-20228Amendement GL CU PG&R Verworpen
20-09-20228Motie Rijswijks Belang - In Rijswijk nemen wij ook onze verantwoordelijkheid voor andere spoedzoekers dan alleen statushouders Verworpen
20-09-20229Zienswijze Coalitie voor Veiligheid en zienswijze Risicoprofiel en Beleidsplan Rampenbestrijding & Crisisbeheersing VRHAangenomen
20-09-20229Motie vreemd - Rijswijks Belang Meer fte voor politie basisteam Rijswijk (motie is ingetrokken)
20-09-20229Motie vreemd - VVD D66 PvdA BvR - Basisteam politie Rijswijk (motie is overgenomen door het college)
20-09-2022Motie vreemd - CU - Aandacht voor energiekosten per sector (motie is ingetrokken)
20-09-2022Motie vreemd - Rijswijks Belang - Voorbereiden helft woningen voor inwoners (motie is ingetrokken)
05-07-20224Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en resultaatbestemmingen 2021 (RV 22-011)Aangenomen
05-07-20225Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage 2022 en kadernota 2023 (RV 22-012)Aangenomen
05-07-20225Motie Wij. Rijswijk - Wijkbudgetten (motie is ingetrokken)
05-07-20225Motie Wij BVR CU PGenR CDA sociale kaart schuldhulpverlening (motie is ingetrokken)
21-06-20225RV 22 009 Raadsvoorstel Ontwerp vvgb realisatie van 4 garages Van Vredenburchweg 93Aangenomen
21-06-20226RV 22-010Raadsvoorstel Bestemmingsplan HofstedeAangenomen
21-06-20226Amendement Groenlinks VVD D66 BvR PvdA PArtij voor G&R - HofstedeAangenomen
21-06-20226Motie ChristenUnie n.a.v. AmendementVerworpen
07-06-20226Zienswijze Begroting 2023 Omgevingsdienst HaaglandenAangenomen
07-06-20228Zienswijze Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Avalex Aangenomen
07-06-20228Amendement Zienswijze Jaarrekening 2021 AvalexAangenomen
07-06-20228Motie RijswijksBelang - Grondstoffen (motie is ingetrokken)
07-06-20229Zienswijze Begroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenAangenomen
07-06-20229Amendement Zienswijze ontwerp begroting 2023 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenAangenomen
07-06-202210Zienswijze Begrotingswijzer 2022 en begrotingen 2023 GR VVD en VT HaaglandenAangenomen
07-06-202210Amendement zienswijze GGD en VTAangenomen
07-06-202211Zienswijze begroting 2023 MRDHAangenomen
07-06-202211Amendement Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023Aangenomen
07-06-202211Amendement Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 2023Aangenomen
07-06-202212Zienswijze Veiligheidsregion begroting 2023Aangenomen
07-06-202212Amendement Zienswijze begroting 2023 Veiligheidsregion Haaglanden Aangenomen
07-06-202213Zienswijze Industrieschap De Plaspoelpolder ontwerpbegroting 2023-2026Aangenomen
07-06-202213Amendement Zienswijze Ontwerpbegroting 2023-2026 Industrieschap De PlaspoelpolderAangenomen
10-05-20226RV 21-062Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen uitbreiding restaurant hotel Spa SavarinAangenomen
10-05-20227RV 22-004Raadsvoorstel Opheffen geheimouding diverse stukken over de periode juli 2021 tot en met februari 2022Aangenomen
10-05-20228RV 22-006Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting openbaar onderwijsAangenomen
10-05-202210RIB 22-045 Toekomst locatie Lange Kleiweg (AZC)Aangenomen
10-05-202210Initiatiefvoorstel CDA-D66-VVDAangenomen
10-05-202210Toekomst AZCVerworpen
10-05-202210Centrum voor flexibel wonenVerworpen
10-05-202210Motie D66 - Structurele opvang asielzoekers in RijswijkVerworpen
10-05-202211RV 22-005Raadsvoorstel Taalbeleidsplan Het start met taalAangenomen
10-05-202211Amendement Aangenomen
10-05-202213RV 22-009Raadsvoorstel Herindelingsontwerp grens gemeente Den Haag - gemeente RijswijkAangenomen
10-05-202214RV 22-010Raadsvoortel Verordening VertrouwenscommissieAangenomen
10-05-2022Motie vreemd aan de orde Rijswijk Beter BestuurdAangenomen
10-05-2022Motie vreemd aan de orde - Herzien percentageregelingAangenomen
29-03-20222Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 2022Aangenomen
08-02-2022522-001Raadsvoorstel rekenkamer onderzoek Privacy sociaal domeinAangenomen
08-02-2022621-080Raadsvoorstel Regiovisie BWMOAangenomen
08-02-2022721-082Raadsvoorstel tot vaststelling GREX Sion-’t Haantje 10e herzieningAangenomen
08-02-2022821-078Raadsvoorstel keuze in relatie tot het omgevingsplan Aangenomen
08-02-2022921-079Raadsvoorstel vaststelling verordening op de gemeentelijke adviescie omgevingskwaliteitAangenomen
08-02-20221021-081Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Lange Kleiweg 100Aangenomen
08-02-20221121-084Raadsvoorstel voorbereidingsbesluit WesthoffAangenomen
08-02-20221322-002Raadsvoorstel voorstel benoeming leden rekenkamercommissieAangenomen
08-02-20221421-085Raadsvoorstel Ontwikkelkader Kessler Park en omgeving Aangenomen
08-02-202214GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel Ontwikkelpark Kesslerpark en omgevingAangenomen
08-02-20221522-003Raadsvoorstel Intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID BinckhorstAangenomen
08-02-202215GL - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst BroekslootkadeVerworpen
08-02-202215GBR en anderen - Amendement raadsvoorstel intentieverklaring MIRT-verkenning bereikbaarheid CID BinckhorstAangenomen
08-02-202215GL en PvdA - Amendement intentieverklaring CID-Binckhorst STOMP (amendement is ingetrokken)
08-02-202215RB - Motie Rijswijk is geen Haags afvoerputjeVerworpen
08-02-202216Bekrachtiging geheimhouding: RIB 22 007 Geheimhouding grondexploitatie Sion - ’t Haantje, tiende herziening, 2022Aangenomen
08-02-2022 D66 GBR PvdA - Motie parkeeroverlast Pauwhof - PouwensteijnAangenomen
08-02-2022RB - Motie geef omwonenden van parkeerplaats de Schilp hun nachtrust terug (motie is ingetrokken)
21-12-2021521 083Raadsvoorstel Meerjaren onderhoudsplan maatschappelijk vastgoed (21 083)Aangenomen
21-12-2021621 072Raadsvoorstel Transitievisie Warmte (21 072)Aangenomen
21-12-2021721 077 Raadsvoorstel Kadernota Schulden (21 077)Aangenomen
21-12-2021821 071Raadsvoorstel Bestemmingsplan Sterpassage (21 071)Aangenomen
21-12-20211021 075Raadsvoorstel slotwijziging (21 075)Aangenomen
21-12-20211121 058Raadsvoorstel Bestemmingsplan ’t Haantje (21 058)Aangenomen
21-12-20211221 073Raadsvoorstel Mobiliteitsprogramma Rijswijk 2040 (21 073)Aangenomen
21-12-202112CDA GL D66 PvdA GBR - Motie deelfietsenAangenomen
21-12-20211321 074Raadsvoorstel Evaluatie deelmobiliteit (scooters) (21 074)Aangenomen
21-12-202113GBR - Amendement raadsvoorstel pilot deelscooters en voorstel verdere voortgangAangenomen
21-12-20211321-074 Motie Rijswijks Belang - Motie deelscooterVerworpen
21-12-202113BVR - Motie stop met aanmodderen deelscootersVerworpen
21-12-20211421 070Raadsvoorstel Adviesraad Energietransitie (21 070)Aangenomen
21-12-20211521 069Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2022 (21 069)Aangenomen
21-12-202115Wij. Rijswijk - Amendement raadsvoorstel kadernota jeugd en onderwijsAangenomen
21-12-20211621 068Raadsvoorstel Inkoopvisie WMO H5 (21 068)Aangenomen
21-12-20211721 076Raadsvoorstel Overdracht van raad naar raad (21 076)Aangenomen
21-12-20211821 067Raadsvoorstel Strategisch veiligheidsbeleid (21 067)Aangenomen
21-12-202118CDA VVD RB Amendement Raadsvoorstel Strategisch VeiligheidsbeleidAangenomen
21-12-202118Rijswijks Belang - Motie verkoopverbod messen onder 16 jaarVerworpen
21-12-2021Motie VVD Rijswijk vreemd aan de orde van de dag - Uitspreken tegen splitsing (motie is ingetrokken)
21-12-2021RijswijksBelang - Motie vreemd aan de orde van de dag - Zwembad
21-12-2021Fractie El Majjaoui - motie vreemd aan de orde van de dag - Gemeentelijk diversiteit en inclusiebeleid tot norm makenVerworpen
21-12-2021D66 RB GL PvdA GBR Wij - Motie vreemd aan de orde van de dag Strandwalfestival (motie is overgenomen door het college)
09-11-20214a21 064 Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2021Aangenomen
09-11-20215e21-065Raadsvoorstel BelastingverordeningenVerworpen
09-11-20215e2. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 - ParkeerbelastingVerworpen
09-11-20215e3. Amendement Groenlinks PvdA Fractie Krumeich - Begroting 2022-2025 -AfvalstoffenheffingVerworpen
09-11-20215e5. Amendement Rijswijks Belang - Bevriezing verhoging afvalstoffenheffing van 1,5 %Verworpen
09-11-20215e7. Amendement VVD - Begroting 2022-2025 en Verordening AfvalstoffenheffingVerworpen
09-11-20216fVaststellen begroting voor het jaar 2022Aangenomen
09-11-20216bVaststellen meerjarenraming 2023-2025Aangenomen
09-11-20216cVaststellen van de jaarschijf 2022 van het investeringsplan 2022-2025 Aangenomen
09-11-20216f1. Amendement D66 PvdA CDA - geld voor fietspaden uitgeven aan fietspadenAangenomen
09-11-20216f4. Amendement CDA GroenLinks PvdA D66 - Iedereen doet meeAangenomen
09-11-20216f6. Amendement VVD - OndermijningAangenomen
09-11-20216f1. Motie BVR - Afrastering tegen ganzen (motie is ingetrokken)
09-11-20216f2. Motie BVR - Bouwen voor de Rijswijkers (motie is ingetrokken)
09-11-20216f3. Motie BVR - Burenhulp (motie is ingetrokken)
09-11-20216f4. Motie BVR - grofvuil 2 x per jaarVerworpen
09-11-20216f6. Motie GL PvdA RB D66 CDA Opkoopbescherming woningenAangenomen
09-11-20216f7. Motie Groenlinks - Taskforce schone luchtVerworpen
09-11-20216f8. Motie PvdA GL D66 Wij CDA Maatwerk bij kostendelersnormAangenomen
09-11-20216f10. Motie Rijswijks Belang GroenLinks - Inzichtelijk maken externe inhuurVerworpen
09-11-20216f11. Motie VVD - Inkoop van media door de gemeente Rijswijk 9 november 2021 (motie is ingetrokken)
09-11-20216f12. Motie VVD – Maximum van 75% binnen de begrotingVerworpen
09-11-20216f13. Motie VVD - Open stadhuisAangenomen
09-11-20216f14. Motie VVD en Rijswijks Belang - Kunstwerken bij sporthal en scholenAangenomen
09-11-20216f15. Motie D66 en Rijswijks Belang - Verkeersveilige wegen in de wijk, ontsluitingsweg aanwijzen (motie is ingetrokken)
09-11-20216f16. Motie Wij. Rijswijk en Beter voor Rijswijk - Voetpad RijswijkBuiten - BogaardpleinAangenomen
09-11-20216f17. Motie Wij. Rijswijk CDA PvdA – Crew in Oud RijswijkAangenomen
09-11-20216f18. Motie PvdA en Wij. Rijswijk – Investeren in de Rijswijkse jeugdAangenomen
09-11-20216f19. Motie CDA - Onderzoek mogelijkheden ouderenhofje in RijswijkAangenomen
09-11-20216f20. Motie CDA – Zwembad SteenvoordeVerworpen
09-11-20216f21. Motie RB – Ga verpaupering tegenVerworpen
09-11-20216f22. Motie RB – Extra aandacht illegale vuildumpingVerworpen
09-11-20216f23. Motie BvR – Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (motie is ingetrokken)
09-11-20216f5. Motie BvR PvdA - Wijkagent beter bekend (motie is ingetrokken)
09-11-20216f9. Motie PvdA GL Wij D66 Pro-actieve aanpak energie-armoede (motie is ingetrokken)
12-10-2021521-053Raadsvoorstel Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Rijswijk 2022Aangenomen
12-10-2021621-052Raadsvoorstel zienswijze op het startdocument evaluatie GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden 2021Aangenomen
12-10-2021721-056Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Karel Doormanlaan 155-157Aangenomen
12-10-20218Vaststellen verslagen van 14 en 21 september 2021Aangenomen
12-10-2021921-061Raadsvoorstel Hoofdplanstructuur PasgeldAangenomen
12-10-20219Amendement Hoofdplanstructuur PasgeldVerworpen
12-10-20211021-066Raadsvoorstel AZCAangenomen
12-10-20211121-054Raadsvoorstel Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026Aangenomen
12-10-202111Amendement Regiovisie Jeugdhulp (amendement is ingetrokken)
12-10-20211221-063Raadsvoorstel WoonzorgvisieAangenomen
12-10-20211321-059Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan 2021-2026Aangenomen
12-10-20211421-060Raadsvoorstel Verordening Voorzieningen huisvesting Onderwijs Rijswijk 2022Aangenomen
12-10-202115Bekrachtiging geheimhouding IB 21 103 Bestemmingsreserve en meerjarenraming Huis van de StadAangenomen
12-10-20211621-033Raadsvoorstel 2e fase Huis van de StadAangenomen
12-10-20211721-062Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen uitbreiding restaurant, hotel en Spa SavarinAangenomen
12-10-20211821-051Raadsvoorstel opheffen geheimhouding diverse stukken door B&W en raad periode sept. 2020 - juni 2021Aangenomen
21-09-20219IB 21 098 Bekrachtiging geheimhouding bijlagen aangepast raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de StadAangenomen
21-09-2021Motie van afkeuring - GroenLinks, PvdA en VVDAangenomen
21-09-2021Motie vreemd aan de orde: Langer openhouden AZC Rijswijk (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie Vreemd aan de orde: AZC uiterlijk 5 jaar (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie Vreemd aan de orde: Uitspreken tegen splitsing en zetelroof (motie is ingetrokken)
21-09-2021Motie vreemd aan de orde: meerjarenonderhoudsplanVerworpen
14-09-2021621 044Raadsvoorstel Vullen bestemmingsreserve Tunnel Prinses BeatrixlaanAangenomen
14-09-2021721 038Raadsvoorstel BaggerplanAangenomen
14-09-20218naRaadsvoorstel Rapport Rekenkamer Grip op de kosten Jeugdzorg binnen H10 verbandAangenomen
14-09-20211121 049Raadsvoorstel Kadernota wet InburgeringAangenomen
14-09-20211221 043Raadsvoorstel SpeelbeleidAangenomen
14-09-202112Amendement Groenlinks - Speelbeleid - Inclusieve speelplekkenVerworpen
14-09-202112Amendement BVR Speelbeleid Aangenomen
14-09-202112Amendement VVD - SpeelbeleidVerworpen
14-09-202112Amendement Groenlinks - Speelbeleid - NatuurspeelplekkenVerworpen
14-09-20211321 046Raadsvoorstel LandgoederenzoneAangenomen
14-09-202113Amendement Groenlinks - LandgoederenzoneAangenomen
14-09-202114b21 048Raadsvoorstel Ja-Ja stickerVerworpen
14-09-202114bAmendement Ja-Ja stickerVerworpen
14-09-202115b21 047Raadsvoorstel Grof vuilAangenomen
14-09-202115bAmendement CDA BVR D66 GBR - Beperken tarief grof vuil ophalen tegen betalingAangenomen
14-09-202116b21 050Raadsvoorstel Nadere motivering bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herzieningAangenomen
06-07-2021421-028Raadsvoorstel Jaarstukken 2020 8 juni 2021Aangenomen
06-07-2021521-032Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2021Aangenomen
06-07-20215Maak communicatie vanuit gemeente Direct DuidelijkAangenomen
06-07-20215Aansluiten Gelijke Kansen AlliantieVerworpen
06-07-20215Meer groen op straat: boom van de gemeenteVerworpen
06-07-20215Geef weesfietsen een tweede levenAangenomen
06-07-20215Genoeg is genoeg: Afvalstoffenheffing en OZB beperken tot inflatiepercentageVerworpen
06-07-20215Betalen waar de kosten zitten: kwijtscheldingen opnemen binnen het armoedebeleidVerworpen
06-07-20215Iedereen doet meeAangenomen
06-07-20215PicknicktafelsVerworpen
06-07-20215Middenhuur Huurverhoging v2.0 (motie is ingetrokken)
06-07-20215Handhaving APV Rijswijk op deelscootersAangenomen
06-07-20215Bescherming en behoud van dieren die in het wild leven het uitgangspunt van beleidVerworpen
06-07-20215Kwartiermaker/boegbeeld lobby tunnel BeatrixlaanVerworpen
06-07-20215Ruimte voor binnensport (motie is ingetrokken)
06-07-20215MBB MuseumAangenomen
06-07-2021721-041Raadsvoorstel GroeifondsAangenomen
06-07-20217Amendement 1 Investeringsplan Groeifonds - a Corona maatregelenpakket v2Verworpen
06-07-20217Amendement 2 Investeringsplan Groeifonds - b Investeringsfonds Energietransitie en klimaatVerworpen
06-07-20217Amendement 3 Investeringsplan Groeifonds - e ParkeergarageVerworpen
06-07-20217Amendement 4 Investeringsplan Groeifonds - f LandgoederenzoneVerworpen
06-07-20217Amendement 6 Investeringsplan Groeifonds - f Landgoederenzonde fase 1Verworpen
06-07-20217Amendement 7 Investeringsplan Groeifonds - g Kwaliteit en verbinding parkenVerworpen
06-07-20217Amendement 8 Raadsvoorstel Groeifonds Skatebaan 6 juli 2021Stakende stemmen
06-07-20217Amendement 9 Investeringsplan Groeifonds Innovatiefonds en Actieplan Jeugd 6 juli 2021Verworpen
06-07-20217Amendement 5 Investeringsplan Groeifonds -D Faciliteiten voor jongerenVerworpen
06-07-2021821-045Raadsvoorstel Corona maatregelenpakketAangenomen
06-07-20218Amandement 10 Corona Maatregelpakket Verworpen
15-06-2021521-037Raadsvoorstel Plan van nieuwe scholen basisonderwijs voor de periode 2022-2025 Aangenomen
15-06-2021621 034Raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Openbaar OnderwijsAangenomen
15-06-2021721 026Raadsvoorstel 2e wijziging van de legesverordening 2021Aangenomen
15-06-2021821 022Raadsvoorstel verlenging GRBAangenomen
15-06-2021921 024Raadsvoorstel Gemeentelijk riolerings- en waterplan RijswijkAangenomen
15-06-20211021 039Raadsvoorstel Vaststelling van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente RijswijkAangenomen
15-06-20211121 029Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen onderstation WilhelminaparkAangenomen
15-06-202112Vaststelling verslagen 11 mei 2021 en 1 juni 2021Aangenomen
15-06-20211321 035Raadsvoorstel Kapitaalstorting StedinAangenomen
15-06-20211421-040Raadsvoorstel vertrekpunten Pasgeld-Oost Aangenomen
15-06-202114Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) Pasgeld-OostAangenomen
15-06-20211521-021Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Rotterdam-Den Haag Aangenomen
15-06-202115Motie kernenergieAangenomen
15-06-202115Windturbines NEEAangenomen
15-06-202115Motie Lokaal eigendomAangenomen
15-06-202115Zon op RijswijkAangenomen
15-06-20211621 027Raadsvoorstel Kadernota Samen Kans-RijkAangenomen
15-06-20211721 036Raadsvoorstel Kadernota Maatschappelijke participatieAangenomen
15-06-20211821 030Raadsvoorstel Kadernota werk in uitvoeringAangenomen
15-06-20211921 042Raadsvoorstel Woonfonds RijswijkAangenomen
15-06-20212021 031Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan De Terp Aangenomen
15-06-2021Motie vreemd aan de orde Rijswijksbelang inzake afkeuring beleidVerworpen
15-06-2021Motie vreemd aan de orde Rijswijkbelang inzake stopzetten dealVerworpen
15-06-2021Motie vreemd aan de orde: giften in de bijstandAangenomen
01-06-20215Benoeming raadslid dhr Karremans tot lid auditcommissieAangenomen
01-06-20216. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Servicebureau jeugdhulp HaaglandenAangenomen
01-06-20217.21-019Zienswijze op de Jaarrekening 2020 DSW RijswijkAangenomen
01-06-20218. Zienswijze begrotingswijziging 2021 en begrotingen 2022 GR GGD en VTAangenomen
01-06-20219.Zienswijze begroting 2022 MRDH en ontwerp Beleidsnota reserves voorzieningen en fondsen 2021Aangenomen
01-06-202110.Zienswijze begroting 2022 Omgevingsdienst HaaglandenAangenomen
01-06-202111.21-025Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 AvalexAangenomen
01-06-202112a.Zienswijze Veiligheidsregio begroting 2022Aangenomen
01-06-202112b.Zienswijze lidmaatschap werkgeversvereniging VRHAangenomen
01-06-202113a.Zienswijze Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk begrotingswijziging 2021Aangenomen
01-06-202113b.Zienswijze Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk begroting 2022Aangenomen
01-06-202114. Zienswijze Industrieschap 'De Plaspoelpolder': ontwerpbegroting 2022-2025Aangenomen
01-06-202115a.Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 059 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel lange termijn financiering Stedin Holding N.V.Aangenomen
01-06-202115b.Bekrachtiging geheimhouding: IB 21 060 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de StadAangenomen
11-05-2021521-020Raadsvoorstel Paraplubeheersverordening parkeernormering RijswijkAangenomen
11-05-20217aBekrachtiging geheimhouding: IB 21 029 Rapportage Pasgeld-OostAangenomen
11-05-20217bBekrachtiging geheimhouding: IB 21 050 Grondexploitatie RijswijkBuitenAangenomen
11-05-2021821-018Raadsvoorstel Kadernota Sociaal DomeinAangenomen
11-05-2021921-016Raadsvoorstel Bod Rijswijk voor de nieuwe woningmarktafsprakenAangenomen
11-05-20211021-017Raadsvoorstel Actualisatie van de WoonvisieAangenomen
11-05-2021Motie vreemd aan de orde: terrassenbeleid (lokaal besluit)Aangenomen
30-03-2021521 011Raadsvoorstel vaststelling van de Verordening Jeugdhulp Rijswijk 2021Aangenomen
30-03-2021621 009Raadsvoorstel Ontwerpbesluit Onttrekken aan het openbaar verkeer 't HaantjeAangenomen
30-03-2021821 012Raadsvoorstel Beleidskader subsidiesAangenomen
30-03-2021921 013Raadsvoorstel Invullen taakstelling op subsidiesVerworpen
30-03-20219Amendement Raadsvoorstel invullen taakstelling op subsidiesAangenomen
30-03-20219Motie Nieuwe taakstelling subsidieAangenomen
30-03-20211021 008Raadsvoorstel Integraal beheerplan Openbare ruimte 2021-2025Aangenomen
30-03-202110Amendement Integraal beheerplan openbare ruimteVerworpen
30-03-202110Motie onderhoudbrug gelegen in de wijk Vrijenban te RijswijkVerworpen
30-03-202110Motie Maak inzichtelijk waarmee u bezig bent en wees trots op de behaalde resultatenVerworpen
30-03-20211121 010Raadsvoorstel Onttrekking tunnel HaagwegAangenomen
30-03-20211221 014Raadsvoorstel inzake Rekenkameronderzoek en sturing van grote projectenAangenomen
30-03-202112Amendement bij raadsvoorstel Rapport rekenkamer gemeente Rijswijk: Beheersing en sturing van grote projecten in RijswijkVerworpen
30-03-20211321 015Raadsvoorstel vaststellen brandbrief "Voortbestaan openbaar vervoer in MRDH onder druk"Aangenomen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag steunfonds corona (motie is ingetrokken)
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - peiling stemgedragVerworpen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag over Scan- en naheffingsproces parkeerboetesAangenomen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - Viaduct Van RijnwegVerworpen
30-03-2021Motie vreemd aan de orde van de dag - Tijdelijke skate locatie (motie is ingetrokken)
18-03-20213Aangenomen
18-03-20213Motie van afkeuring rondom het handelen van de wethouder Verkeer en vervoerVerworpen
02-03-20218.Bekrachtiging geheimhouding IB 21 018 Geheimhouding op risiconotitie bij raadsvoorstel ontwikkelkader HavenkwartierAangenomen
02-03-20219.21-006Raadsvoorstel zienswijze samenwerking Avalex en HVC voor verwerking van huishoudelijke afvalstroom per 1-1-2022Aangenomen
02-03-20219.Motie Raadsvoorstel zienswijze inbesteden Avalex/HVCVerworpen
02-03-202110.21-007Raadsvoorstel Ontwikkelkader HavengebiedAangenomen
02-03-202110.Amendement 'investeer op tijd in veilig verkeer in het Havenkwartier'Aangenomen
02-03-202110.Betaalbare woningen voor de laagste inkomensgroepen in het HavenVerworpen
02-03-202110.Integrale plannen en ontwerpen mobiliteitsvisie havengebied (motie is ingetrokken)
02-03-202110.Doorlopen landelijke MER procedureVerworpen
02-03-202110.Een toekomstbestendig HavenkwartierVerworpen
02-03-202110.Groen HavenkwartierAangenomen
02-03-202110.Verhoog de leefbaarheid en niet alleen de gebouwenAangenomen
02-02-20213Vaststelling agendaAangenomen
02-02-20216Vaststelling verslag 15-12-2020Aangenomen
02-02-20217Bekrachtiging geheimhouding IB 21 001Verworpen
02-02-2021821 001Raadsvoorstel herstructurering Sportpark ElsenburgAangenomen
02-02-20218Amendement Sportpark Elsenburg VVD, OR en RBVerworpen
02-02-20218Amendement Sportpark Elsenburg GBR en CDAVerworpen
02-02-20218Ecologische zones Sportpark Elsenburg vastleggen in bestemmingsplanAangenomen
02-02-2021921 003Raadsvoorstel gunning opdracht accountantsdienstenAangenomen
15-12-2020520 045Raadsvoorstel verordening beslistermijn schuldhulpverleningAangenomen
15-12-20206Zienswijze tweede begrotingswijziging GR GGD en VTAangenomen
15-12-20207Vaststelling verslagen 6-10, 3, 5 en 10-11Aangenomen
15-12-2020820 043Raadsvoorstel Brede WelzijnsnotaAangenomen
15-12-20208Welzijn als onderdeel van diverse beleidsterreinenVerworpen
15-12-20208Aandacht voor en toetsing van maatschappelijke kosten/batenAangenomen
15-12-2020920 044Raadsvoorstel Revitalisatie SnijdersschoolAangenomen
15-12-20209Motie ZonnedakAangenomen
15-12-20201020 040Raadsvoorstel investeringskader Groeifonds RijswijkAangenomen
15-12-20201120 042Raadsvoorstel vaststelling SlotwijzigingAangenomen
15-12-202011Amendement wijziging SlotwijzigingVerworpen
15-12-20201220 039Raadsvoorstel wijziging APV 2019Aangenomen
15-12-202012Amendement APV artikel 2:45Aangenomen
15-12-202012Vellen van onbehandelbare besmettelijke (boom)ziekteAangenomen
15-12-20201320 041Raadsvoorstel voetgangerstunnel Herenstraat, Geestbrugweg, OranjelaanAangenomen
05-11-20204Raadsvoorstel 2e halfjaarrapportage 2020Aangenomen
05-11-20204Begroting 2021-2024 gemeente RijswijkAangenomen
05-11-20204Amendement II Dekkingsvoorstel ParticipatiebeleidAangenomen
05-11-20204Amendement I Dekkingsvoorstel afvalstoffenheffing vervangen door ozbVerworpen
05-11-20204Amendement III Stelpost jeugdVerworpen
05-11-20204Amendement IV 'matigen verhoging afvalstoffenheffing'Aangenomen
05-11-20204Amendement V 'Blokhut Wilhelminapark'Aangenomen
05-11-20204Amendement VI 'Blijven investeren in beleid bedrijventerreinen en retail'Aangenomen
05-11-20204Amendement VII 'Houdt de handhaving in Rijswijk op peil'Aangenomen
05-11-20204Amendement VIII houdt in het onderhoud van straten en groen de basis op ordeAangenomen
05-11-20204Motie I Hufterboete invoeren in Rijswijk (motie is overgenomen door het college)
05-11-20204Motie II werk aan de winkel (motie is overgenomen door het college)
05-11-20204Motie III Grip op energieverbruik (motie is ingetrokken)
05-11-20204Motie V Maaltijden bezorgen zonder zorgenAangenomen
05-11-20204Motie IV 30 als uitgangspunt, 50 alleen wanneer veiligVerworpen
05-11-20204Motie VI Huishoudboekje AvalexVerworpen
05-11-20204Motie VII Misschien kan dat ene abonnement wel worden stopgezet?Verworpen
05-11-20204Motie VIII kwijtschelden opnemen in het armoedebeleidVerworpen
05-11-20204Motie X op = opVerworpen
05-11-20204Motie IX kwijtschelding in 2021 naar 50%Verworpen
05-11-20204Motie XI Afvalstoffenheffing beperkten tot inflatiepercentageVerworpen
05-11-20204Motie XIX Investeren in de Rijswijkse jeugd (motie is ingetrokken)
05-11-20204Motie XIII Motie glasvezel (motie is ingetrokken)
05-11-20204motie XVI snappen of schrappen (motie is overgenomen door het college)
05-11-20204Motie XIV Verkeersveiligheid Herenstraat (motie is overgenomen door het college)
05-11-20204Motie XVII Onderzoek herijking afvalstoffenheffingAangenomen
05-11-20204Motie XV Beleidskader subsidiesAangenomen
05-11-20204Motie XVIII onderzoek herijking bezuiniging Rijswijk regelrecht (motie is ingetrokken)
05-11-20204Motie XX Maak het soft en honkbalveld van de RedLions weer bespeelbaar (motie is ingetrokken)
05-11-20204Motie XXI Zijn de prijzen van uw partners en leveranciers nog wel conform de markt (motie is ingetrokken)
05-11-20205 Raadsvoorstel belastingverordeningenAangenomen
05-11-20205 Amendement IX ParkerenAangenomen
05-11-20205 Motie XII Aanpassen prijs parkeervergunningenVerworpen
05-11-20206Bekrachtiging geheimhoudingAangenomen
06-10-20203Vaststelling agendaAangenomen
06-10-2020620 030Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen GeestbrugkadeAangenomen
06-10-2020720 032Raadsvoorstel Aanpassing Forumregeling gemeente Rijswijk 2019Aangenomen
06-10-20208Vaststelling concept-verslagen 23 juni, 2 juli en 7 juli 2020Aangenomen
06-10-2020920 034Raadsvoorstel Proces benoeming burgemeester Rijswijk 2020 Aangenomen
06-10-20201020 035Raadsvoorstel Herstructurering Sportpark ElsenburgAangenomen
06-10-202010Motie 1 Herstructurering Sportpark Elsenburg VVDVerworpen
06-10-202010Motie 2 Herstructurering sportpark ElsenburgVerworpen
06-10-20201120 026Raadsvoorstel ParticipatiebeleidAangenomen
06-10-202011Amendement 1 Jeugd en participatieAangenomen
06-10-202011Amendement 2: ParticipatieniveauAangenomen
06-10-20201220 027Raadsvoorstel Concept-Regionale Energietransitie Rotterdam-Den HaaAangenomen
06-10-20201320 028Raadsvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media over aanvraag St. Omroep RijswijkAangenomen
06-10-202013Motie 1 Raadsvoorstel advies aan commissariaat voor de media (motie is ingetrokken)
06-10-20201420 029Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht St. Librijn openbaar onderwijsAangenomen
06-10-20201520 031Raadsvoorstel Traject verwerking huishoudelijke afvalstromenAangenomen
06-10-20201620 033Raadsvoorstel Aanbesteding accountantsdienstenAangenomen
06-10-2020Motie III vreemd aan de orde: Denk aan onze kinderenAangenomen
06-10-2020Motie I Vreemd aan de orde: Grenzen verleggen voor aanpak daklozen en zwervers (motie is ingetrokken)
06-10-2020Motie II vreemd aan de orde: Maak (kinderspeelpark) Schoonoord onaantrekkelijker voor wildkampeerders, daklozen en zwervers. (motie is ingetrokken)
06-10-2020Motie IV vreemd aan de orde: Nu slim investeren in mensen met een grote afstand tot werk voorkomt later kostenVerworpen
07-07-2020420 023Raadsvoorstel Jaarstukken 2019, besteding van het jaarrekeningresultaat 2019 en wijziging begrotingAangenomen
07-07-2020520 024Raadsvoorstel 1e halfjaarrapportage 2020 (voorjaarsnota 2020 en kadernota 2021)Aangenomen
07-07-20205amendement I Eneco opbrengst Verworpen
07-07-20205Amendement II Ombuiging luchtkwaliteitAangenomen
07-07-2020Motie I Tijdige en passende jeugdhulp (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie II Rijswijk voor 14Verworpen
07-07-2020Motie III Deelvoertuigcooperaties (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VI Passende en gewenste financiering in de jeugdhulp (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VII Innovatiefonds (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie IX Aanpak betere jeugdzorg (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie VIII Parkmanagement in de Plaspoelpolder (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XII Jeugdparticipatie (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie X Voorkom nieuwe armoede onder kinderen (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XIV Extern inhuren als het echt niet anders kan en niet oneindig door laten lopen (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XI Proef met basisbaan Aangenomen
07-07-2020Motie XVII Veilige wandelroute (motie is ingetrokken)
07-07-2020Motie XVIII Hekken Endezant (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XIX Help de culturele sector (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XXI Slagenlandschap landschapsmonument (motie is overgenomen door het college)
07-07-2020Motie XXII Parkeren is geen melkkoeVerworpen
02-07-20205Raadsvoorstel meekoppelkansen A4 HaaglandenAangenomen
02-07-20205Amendement op brief aan Ministerie Ontwerp tracebesluit A4 HaaglandenAangenomen
02-07-20205Ook meekoppelkansen voor jongeren (motie is overgenomen door het college)
02-07-20205motie Meekoppelkansen 0-optie (motie is ingetrokken)
02-07-20205motie Meekoppelkansen Beatrixlaan (motie is ingetrokken)
02-07-20205Motie Meekoppelkansen Waterberging (motie is ingetrokken)
23-06-20205Raadsvoorstel vaststellen tarieventabel parkeren 2020Aangenomen
23-06-20207Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Birckhoeve Aangenomen
02-06-20205Zienswijze ontwerpbegroting 2021 GR Servicebureau Jeugdhulp HaaglandenAangenomen
02-06-20206Zienswijze op de Jaarrekening 2019 en begroting 2021 DSW RijswijkAangenomen
02-06-20207Zienswijze begrotingswijziging 2020 en begrotingen 2021 GR GGD en VTAangenomen
02-06-20208Zienswijze begroting 2021 Omgevingsdienst HaaglandenAangenomen
02-06-20209Zienswijze begrotingswijziging 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk en zienswijze 2021 Bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk Aangenomen
02-06-202010Raadsvoorstel Aanwijzing plaatsvervangend griffierAangenomen
02-06-202012Zienswijze begroting 2021 Veiligheidsregio Aangenomen
02-06-202013Zienswijze begroting 2021 Avalex en vaststellen wijziging GR Regiionaal reinigingsbedrijf Avalex 2018Aangenomen
02-06-202014Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 en Treasury statuut MRDHAangenomen
02-06-202014Amendement Zienswijze ontwerpbegroting en Treasurystatuut MRDHAangenomen
12-05-20205Raadsvoorstel opheffen DSWAangenomen
12-05-20206Raadsvoorstel verlenging contract accountant Baker TillyAangenomen
12-05-20208Raadsvoorstel reactie op verzoek MRDH voor instemming strategie stallingslocaties tramsAangenomen
12-05-20209raadsvoorstel ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder dhr. A. v.d. LaarAangenomen
12-05-2020Motie Daadkracht op het woningdossier Oplossingen voor de onstane impasse: meer diversiteit in woningaanbodVerworpen
12-05-2020Motie vakantiestraat Verworpen
03-03-20203Vaststelling agendaAangenomen
03-03-2020520-005Raadsvoorstel Verordening 2020 WmoAangenomen
03-03-2020620-006Raadsvoorstel Tussentijds advies aan CvdM over PBO SOBAangenomen
03-03-2020720-007Raadsvoorstel Tweede wijziging legesverordening 2020Aangenomen
03-03-20208Verslag raadsvergadering 4 februari 2020Aangenomen
03-03-2020920-008Raadsvoorstel Herbenoeming leden Welstands- en monumentencommissieAangenomen
03-03-20201020-010Raadsvoorstel Verordening speelautomatenhallen Rijswijk Aangenomen
03-03-202010Aanpassing Verordening SpeelautomatenhallenVerworpen
03-03-20201120-003Raadsvoorstel Basisdocument Energietransitie RijswjikAangenomen
03-03-202011Amendement 1 GL schrappen laatste zin H3 blz 17Verworpen
03-03-202011Amendement 2 GL Aanpassen passage H3Verworpen
03-03-202011Motie 1 PvdA Aansluiten Leiding door het Midden (motie is ingetrokken)
03-03-202011Motie 2 PvdA Convenant governance verduurzaming sociale woningbouw
03-03-202011Motie 3 PvdA Energie Transitie Service Punt (ETSP) voor Routekaart eigenaren woningen. (motie is ingetrokken)
03-03-20201320-009Raadsvoorstel Voorbereidingskrediet 2e fase Huis van de Stad Aangenomen
03-03-20201420-011Raadsvoorstel Aanpassingen ParkeerreguleringAangenomen
03-03-202014Amendement 1 GL schrappen voorstel 1Verworpen
03-03-202014Amendement 3 GL schrappen voorstel 4 (amendement is ingetrokken)
03-03-202014Amendement aanpassing voorstel ParkeerreguleringAangenomen
03-03-202014Amendement 2 GL aanpassen voorstel 3Verworpen
03-03-2020Motie AvalexAangenomen
03-03-2020Motie Aanpak Verkeersveiligheid (motie is ingetrokken)
04-02-20203 Vaststelling van de agendaAangenomen
04-02-2020520-01Raadsvoorstel Voortgang Montessori IKC ParkrijkAangenomen
04-02-20206Vaststelling van het verslag van 17 december 2020Aangenomen
04-02-20207Bekrachtiging geheimhouding stukken Eneco horende bij IB 19 136 Besluitvorming over de verkoop van het aandelenbelang in EnecoAangenomen
04-02-2020820-04Raadsvoorstel Verkoop aandelen EnecoAangenomen
04-02-20208Motie Excuses Mitsubishi (motie is overgenomen door het college)
04-02-2020920-02Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Herontwikkeling HBG-locatieAangenomen
17-12-20193Vaststelling agendaAangenomen
17-12-20195RV 19 042Raadsvoorstel Bestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-SchiekanaalAangenomen
17-12-20196RV 19 036Raadsvoorstel Herbenoeming leden Raad van Toezicht St. LibrijnAangenomen
17-12-20197RV 19 049Raadsvoorstel Rechtspositie medewerkers GriffieAangenomen
17-12-20198RV 19 043 Raadsvoorstel Wijziging financiële verordeningAangenomen
17-12-20199RV 19 037Raadsvoorstel deelname Avalex in werkgeversverenigingAangenomen
17-12-201910 RV 19 044Raadsvoorstel Slotwijziging 2019Aangenomen
17-12-201911RV 19 038Raadsvoorstel Verordening basisregistratie personen gemeente RijswijkAangenomen
17-12-201912RV 19 048 Raadsvoorstel Onderhandelingsresultaat en deelname aan het nieuwe werkbedrijf (voormalig DSW)Aangenomen
17-12-201913RV 19 047Raadsvoorstel Zienswijze op het ontwerp liquidatieplan Aangenomen
17-12-201914RV 19 048Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp organisatie-inrichtingsplan nieuw WerkbedrijfAangenomen
17-12-201915Benoemingen commissiesAangenomen
17-12-201916Verslagen van de raad van 15 oktober en 7 november 2019Aangenomen
17-12-201917Bekrachtiging geheimhouding Analyse risicomanagement RijswijkBuitenAangenomen
17-12-201918RV 19 041Raadsvoorstel Masterplan In de Bogaard Aangenomen
17-12-201918Mobiliteitstransitiefonds verstedelijking (in de Bogaard)Aangenomen
17-12-201918Integraal verder uitwerken Masterplan in de Bogaard (motie is ingetrokken)
17-12-201919RV 19 040Raadsvoorstel Verordening Winkeltijden Rijswijk 2019Aangenomen
17-12-201920RV 19 039Raadsvoorstel Vierde Wijziging GR Inkoopbureau H 10 Aangenomen
17-12-201920Motie Evaluatie GR H10 Aangenomen
17-12-201920Motie Gelijktijdig informeren alle H10 radenAangenomen
17-12-201920Motie Van open house naar safe house (motie is ingetrokken)
17-12-201921Zienswijze ontwerpbegroting 2020-2023 Industrieschap PlaspoelpolderAangenomen
17-12-201922Zienswijze Begrotingswijziging GR bedrijfsvoering organisatie Delft RijswijkAangenomen
17-12-201923RV 19 045Raadsvoorstel Aanpassing Algemene plaatselijke Verordening voor RijswijkAangenomen
17-12-201923Amendement VII Toevoeging artikel Aangenomen
17-12-201923Amendement I wijziging artikel 2.18 APV - RookverbodVerworpen
17-12-201923Amendement II Wijziging artikel 4.11 lid 2b - vellen houtopstandenVerworpen
17-12-201923Amendement III Wijziging artikel 4.11 lid 2 zieke of dode houtopstandenAangenomen
17-12-201923Amendement IV Toevoegen artikel bij H4, afd 2 Bodem, weg en milieuverontreiniging - Verbod op gebruik confettiAangenomen
17-12-201923Amendement V Toevoegen artikel bij H4, afd 2 Bodem, weg en milieuverontreiniging - Verbod oplaten ballonnenAangenomen
17-12-201923Amendement VI Wijziging artikel 2.42 Plaatsen verkiezingsbordenVerworpen
07-11-20193Vaststellen agenda Aangenomen
07-11-20194ARaadsvoorstel Tweede halfjaarrapportage 2019Aangenomen
07-11-20194ARaadsvoorstel begrotingswijziging nr. 2 en wijziging investeringskredietenAangenomen
07-11-20194A- Raadsvoorstel Begroting 2020 Aangenomen
07-11-20194BRaadsvoorstel Belastingverordeningen 2020Aangenomen
07-11-20194AAmendement I Dekkingsvoorstel BiodiversiteitVerworpen
07-11-20194AAmendement II Stelpost JeugdVerworpen
07-11-20194AMotie I: Buurthuiskamers in 2020Verworpen
07-11-20194AMotie II Inclusief beleid zonder uitsluiting (motie is ingetrokken)
07-11-20194AMotie III Zero based begroten met burgers (motie is ingetrokken)
07-11-20194AMotie IV donker waar het kan, licht waar het moet (motie is overgenomen door het college)
07-11-20194AMotie V Eerlijke verdeling lokale lastenVerworpen
07-11-20194AMotie VI Gericht voorkomen is beter dan genezenVerworpen
07-11-20194AMotie VII AfvalstoffenheffingVerworpen
07-11-20194AMotie VI Gericht voorkomen is beter dan genezenVerworpen
07-11-20194AMotie VIII Concrete Kostenbeheersing in het Sociaal domeinVerworpen
07-11-20194AMotie VI Gericht voorkomen is beter dan genezen (motie is ingetrokken)
07-11-20194AMotie IX Basis op ordeVerworpen
07-11-20194AMotie X Parkeerreserve en mobiliteitsvisieVerworpen
07-11-20194AMotie XI Optimale combinatie governance en beleid bij AvalexVerworpen
07-11-20194AMotie XII Stopzetten overeenkomst Groot Rijswijk (motie is ingetrokken)
07-11-20194AMotie XIII Onderhoud en energiemaatregelen in plaats van nieuwbouw sociale sector (motie is overgenomen door het college)
07-11-20194AMotie XIV Betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten (motie is overgenomen door het college)
07-11-20194AMotie XV inhuur externe voorzitters minimaliserenVerworpen
07-11-20194AMotie XVI OV kans Muziekbuurt (motie is ingetrokken)
07-11-20194AMotie XVII Help ouderen in het gemeentehuis/ Huis vd Stad (motie is overgenomen door het college)
15-10-20193Vaststelling agendaAangenomen
15-10-2019519 032Raadsvoorstel Het Informatiebeleidsplan 2020-2022Aangenomen
15-10-2019619 033Raadsvoorstel opheffen geheimhouding van stukken per 2019 Aangenomen
15-10-20197Vaststelling verslag 24 september 2019Aangenomen
15-10-2019Motie van Treurnis rondom de gang van zaken parkerenVerworpen
24-09-20193Vastelling agenda Aangenomen
24-09-2019519 022Raadsvoorstel Verzoek onteigening 't Haantje MiddenAangenomen
24-09-2019619 030Raadsvoorstel ODH lidmaatschap werkgeversverenigingAangenomen
24-09-2019719 031Raadsvoorstel toestemming Wijziging GR ODHAangenomen
24-09-2019819 023Raadsvoorstel Addendum Toekomstvisie PlaspoelpolderAangenomen
24-09-2019919 028Raadvoorstel Herziening bestemmingsplan Hoornwijck-Aangenomen
24-09-20191019 024Raadsvoorstel Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2019 -2022Aangenomen
24-09-20191119 025Raadsvoorstel Verordening rechtspositie raadsledenAangenomen
24-09-20191219 026Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde en regeling forumAangenomen
24-09-201913Verslagen raadsvergaderingenAangenomen
24-09-201914Raadsvoorstel Jaarrekening 2018, besteding van het resultaat en verderAangenomen
24-09-20191519 029Raadsvoorstel voorgestelde bezuinigingen 2019Aangenomen
24-09-201915amendement 1 Innovatiebudget Sociaal DomeinVerworpen
24-09-201915Amendement 2 Reserve Parkeren gebruikenVerworpen
24-09-20191619 027Raadsvoorstel Algemene subsidieverordeningAangenomen
24-09-201916Amendement 1 algemene subsidieverordening Aangenomen
24-09-201916Amendement 2 Algemene subsidieverordening (amendement is ingetrokken)
24-09-201916Motie Doorontwikkeling subsidieregister (motie is overgenomen door het college)
24-09-201917Bekrachtiging geheimhouding IB 19 088Aangenomen
24-09-201918Stemmingen voor plv. lid auditcie en klankbordgroep RekenkamerAangenomen
24-09-2019Motie 1 Museum Bescherming Bevolking heeft een garage nodig (motie is overgenomen door het college)
24-09-2019Motie 2 Gaat Rijswijk meer doen voor minder validen (motie is overgenomen door het college)
09-07-2019419 020Raadsvoorstel eerste halfjaarsrapportage 2019Aangenomen
09-07-20194Amendement 1 KadernotaVerworpen
09-07-20194I Motie Ambtelijke organisatie (motie is overgenomen door het college)
09-07-20194Motie II Stofkam (motie is overgenomen door het college)
09-07-20194Motie III Weesauto's (motie is ingetrokken)
09-07-20194Motie V Ooievaarspas bewoners azc RijswijkVerworpen
09-07-20194Motie IV Maak loket Stadskracht interactiever (motie is ingetrokken)
09-07-20194Motie VI Weg met wegwerpplastic (motie is ingetrokken)
09-07-20194Motie VII ‘Bereidheid opvang vluchtelingen’ (motie is ingetrokken)
09-07-20194Motie VIII Kostendekkende dienstverlening (motie is overgenomen door het college)
09-07-20194Motie IX OZB is geen financiële reddingsboeiVerworpen
09-07-20194Motie X Geen compensatie van de prijsstijgingen bij subsidies 2019-2020 (motie is ingetrokken)
09-07-20194Motie XI Gooi geeen 3 ton in de afvalcontainerVerworpen
09-07-20194Motie XII Voorbereid op verkoop Eneco (motie is overgenomen door het college)
09-07-20194Motie XIII Kleinschalige zelfstandige woonzorgvormen (motie is overgenomen door het college)
09-07-20194Motie XIV Behoud innovatiebudget Sociaal domein (motie is ingetrokken)
09-07-20194Motie XV Verkeeronderzoek inzetten kentekencamera's (motie is ingetrokken)
09-07-20194Motie XVI Speelplaatsen voor kinderen van 10 jaar en ouder (motie is overgenomen door het college)
09-07-20194Motie XVII Parkmanagement (motie is ingetrokken)
09-07-20194Motie XVIII Breng scholen en hulpverlening dichter bij elkaar (motie is overgenomen door het college)
09-07-20194Motie XIX Arbeid als beste zorg (motie is overgenomen door het college)
09-07-20194Motie XX Assenkruis plaspoelpolder: Hand op de knipVerworpen
09-07-20194XXI Motie Kunstwerk BogaardpleinVerworpen
18-06-20193Vaststellen agendaAangenomen
18-06-20195no.19 019Raadsvoorstel Huisvestingsverordening gemeente Rijswijk 2019 Aangenomen
18-06-20196Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting ODH 2020Aangenomen
18-06-20197Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting GRB 2020Aangenomen
18-06-20198Vaststelling zienswijze op de begroting 2020-2023 van de Veiligheidsregio (VRH).Aangenomen
18-06-20199Vaststelling verslag 21 mei 2019 (agendapunt is verdaagd)
18-06-201910Raadsvoorstel Grondexploitatie Sion ’t Haantje 7e herzieningAangenomen
18-06-201911Vaststelling zienswijze begrotingswijzigingen 2019 en begrotingen 2020 GR GGD en VT HaaglandenAangenomen
18-06-201911Amendement Zienswijze begrotingen GGD en VT Haaglanden 2020 en Begrotingswijzingen 2019Aangenomen
18-06-201912Vaststelling zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van het Inkoopbureau H-10Aangenomen
18-06-201912Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 Inkoopbureau H-10Aangenomen
18-06-201912Amendement Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 inkoopbureau H-10Aangenomen
18-06-201913Vaststelling zienswijze ontwerpbegroting 2020 AvalexAangenomen
18-06-201913Amendement 1 Zienswijze ontwerpbegroting 2020 AVALEXVerworpen
18-06-201913Amendement 2 WIJ. op begroting AvalexAangenomen
18-06-201914Vaststelling zienswijzeinspraakreactie Vervoerplannen HTM 2020 Aangenomen
18-06-2019Géén peperduur kunstwerk op het BogaardpleinVerworpen
21-05-20193Vaststelling van de agendaAangenomen
21-05-2019519 012Raadsvoorstel Verlenging contract accountant Baker TillyAangenomen
21-05-2019619 013Raadsvoorstel “het sneller ophalen van grofvuil door Avalex Aangenomen
21-05-2019719 014.Raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer Rijswijk 2019 Aangenomen
21-05-2019819 015Raadsvoorstel Beschikbaarstelling van een krediet tijdelijke huisvesting van Montessorischool Parkrijk Aangenomen
21-05-20199Zienswijze concept Ontwerpbegroting 2020 en Beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen MRDH (RA 19/019)Aangenomen
21-05-201910 AVaststelling verslag gemeenteraad 9 april 2019Aangenomen
21-05-201910 BVasstelling verslag gemeenteraad 18 april 2019Aangenomen
21-05-201911 ABekrachtiging geheimhouding: Grondexploitatie Sion 't Haantje Aangenomen
21-05-201911 BBekrachting bijlagen Raadsvoorstel Huis van de StadAangenomen
21-05-20191219 016Raadsvoorstel Jaarrekening 2018 en begroting 2020 DSW Rijswijk e.oAangenomen
21-05-20191319 017Raadsvoorstel Technisch Ontwerp 1e fase Huis van de StadAangenomen
21-05-201913“Parkeren Huis van de Stad" (motie is overgenomen door het college)
21-05-201913Integrale parkeer en verkeersaanpak in relatie tot de buitenruimte Huis van de Stad aan de Generaal Spoorlaan (motie is overgenomen door het college)
21-05-201914Zienswijze Concept Strategische Agenda MRDH 2018-2022 (RA 19/015)Aangenomen
21-05-201914Amendement 1 (tekstueel)Aangenomen
21-05-201914Amendement 2 (inhoudelijk)Verworpen
21-05-2019Sluiting AZCAangenomen
21-05-2019Tijd om het stokje over te dragen...Verworpen
18-04-20193Vaststelling agendaAangenomen
18-04-20194Coalitieakkorod 2019-2022Aangenomen
18-04-20195Benoeming 3 wethouders Aangenomen
18-04-20197benoemingen commissieledenAangenomen
18-04-20198Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder de heer A. van de LaarAangenomen
09-04-20193Vaststelling agendaAangenomen
09-04-2019419 006Benoeming leden rekenkamer RijswijkAangenomen
09-04-2019619 007Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Aangenomen
09-04-20197Vaststelling verslag vergadering 5 maart 2019Aangenomen
09-04-20198 19 009Raadsvoorstel Verordening BIZ Oud Rijswijk 2020-2024Aangenomen
05-03-20193Vaststelling van de agendaAangenomen
05-03-2019619 004Raadsvoorstel Fusie Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden met Stichting Bestuurs- en Managementondersteuning VOHAangenomen
05-03-20197Vaststellen van de raadsverslagen van 8 januari en 5 februari 2019Aangenomen
05-03-2019Motie Regenbooggemeente (motie is overgenomen door het college)
05-02-20193Vaststelling agendaAangenomen
05-02-2019519 005Benoeming leden Rekenkamer Rijswijk en plv. lid auditcommissieAangenomen
05-02-2019619 004Zienswijze op 2de koersbesluit van de gemeente Zoetermeer ten aanzien van het nieuwe werkbedrijf (DSW) Aangenomen
05-02-2019719 003Raadsvoorstel Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester Rijswijk 2019Aangenomen
05-02-20198Vaststelling verslag raadsvergadering 18 december 2018Aangenomen
05-02-2019Beëindiging contract COA (motie is ingetrokken)
08-01-20191Vaststelling agendaAangenomen
08-01-2019219 01Raadsvoorstel Concept Bestuursovereenkomst Prinses BeatrixlaanAangenomen
18-12-20183Vaststelling agendaAangenomen
18-12-20185 18 031 Raadsvoorstel Verordening 2019 WmoAangenomen
18-12-2018618 032Raadsvoorstel rapport Rekenkamer Informatiebeleid en informatievoorziening gemeente Rijswijk Aangenomen
18-12-20187 18 034Raadsvoorstel Slotwijziging 2018Aangenomen
18-12-2018818 035Raadsvoorstel Tegemoetkoming in de kosten voor explosievenonderzoek in RijswijkBuiten Aangenomen
18-12-20189Vaststelling antwoord op raadsadres 18 061 Herontwikkeling Karel DoornmanlaanAangenomen
18-12-201810Vaststelling verslagen 16 oktober, 6 en 8 november 2018 Aangenomen
18-12-20181118 033 Raadsvoorstel Kadernota Toezicht en Handhaving 2019-2023 Aangenomen
18-12-201812Bekrachtiging geheimhouding: Bijlage IB 18 099 De Voorde & Eneco toelichting besluitvorming verkoopvormAangenomen
18-12-20184. Motie Onderhoud openbaar groenVerworpen
18-12-20186. Motie Veilig verkeer Rijswijk (motie is ingetrokken)
18-12-20181. Motie KindervragenuurAangenomen
18-12-20182. Motie Parkeren: Weg uit de Rijswijkse wirwar van parkeerregels en -zonesAangenomen
18-12-20183. Motie Stopzetting subsidie Verzetsmuseum (motie is ingetrokken)
18-12-20185. Motie Herstel straatverlichting, een probleem gerichte aanpak (motie is ingetrokken)
08-11-20182aBelastingverordeningen 2019Aangenomen
08-11-20182bTweede halfjaarsrapportage 2018Aangenomen
08-11-20182cProgrammabegroting 2019 evAangenomen
08-11-20182bAmendement I Het is genoeg geweest (kunstwerk Bogaardplein)Verworpen
08-11-20182cAmendement II Afschaffing HondenbelastingAangenomen
08-11-20182cAmendement III Rekenkamer Aangenomen
08-11-20182cAmendement IV Nee tegen verhoging OZBVerworpen
08-11-20182cMotie I Weekendschool Rijswijk (PvdA) (motie is ingetrokken)
08-11-20182cMotie II Parkeren in Rijswijk (OR) (motie is ingetrokken)
08-11-20182cMotie III ‘Goede luchtkwaliteit is van belang voor iedereen’ (BVR)Verworpen
08-11-20182cMotie IV ‘gelijke kansen sociale woningmarkt voor iedereen’ (BVR)Verworpen
08-11-20182cMotie V Grofvuil ‘vandaag gebeld, morgen opgehaald’ (BVR) (motie is overgenomen door het college)
08-11-20182cMotie VI BEATRIXLAAN: TUNNEL of BUITENOM (10 fracties)Aangenomen
08-11-20182cMotie VII Opzet flexpool van experts (D66) (motie is overgenomen door het college)
08-11-20182cMotie VIII Geen tramremise in Vrijenban (WIJ.)Aangenomen
08-11-20182cMotie IX Bewaakte fietsenstalling bij Rijswijk Station (WIJ.) (motie is ingetrokken)
08-11-20182cMotie X Verstandig omgaan met inspraak en participatie (CDA) (motie is ingetrokken)
08-11-20182cMotie XI Budgetrecht nieuw beleid (GBR) (motie is ingetrokken)
08-11-20182cMotie XII Onderhoud Elsenburgerbos (GBR) (motie is ingetrokken)
08-11-20182cMotie XIII Geef ouderen korting op rijbewijs (GBR)Verworpen
08-11-20182cMotie XIV Smart Mobility voor de Muziekbuurt (GBR)Verworpen
08-11-20182cMotie XV Meer ruimte voor innovatieve woon- zorgvormen (PvdA) (motie is ingetrokken)
08-11-20182cMotie XVI Bus 23 in de Muziekbuurt (RB)Verworpen
08-11-20182cMotie XVII Bus 23 in de Muziekbuurt (MRDH) (RB)Verworpen
08-11-20182cMotie XVIII Kosten busbaan KlaroenlaanVerworpen
08-11-20182cMotie XIX Tolerantiegrens projectenVerworpen
08-11-20184Bekrachtiging geheimhoudingAangenomen
25-09-20183Vaststelling agendaAangenomen
25-09-2018518 023Zienswijze Regionaal Risicoprofiel VRH en Regionaal Beleidsplan VRH Aangenomen
25-09-20186Raadsvoorstel Nieuwe verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Rijswijk 2018 Aangenomen
25-09-20187Verslag gemeenteraadsvergadering 3 juli 2018Aangenomen
25-09-20188Bekrachtiging geheimhouding Aangenomen
25-09-20189Raadsvoorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H10Aangenomen
25-09-20189Motie Gemeenteraden Overleg H-10 (regionale raadswerkgroep) Aangenomen
25-09-2018Inrichting van de raadzaal (motie is ingetrokken)
25-09-2018Toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen (motie is overgenomen door het college)
25-09-2018Behoud bus 23 in de Muziekbuurt (motie is ingetrokken)
03-07-20185 18 016Jaarstukken 2017 en besteding van het jaarrekeningresultaat 2017 (18-016)Aangenomen
03-07-20185 18 0151e Halfjaarrapportage 2018 (voorjaarsnota 2018/kadernota 2019) (18-015)Aangenomen
03-07-20185 Herijking algemene subsidieverordening (motie is overgenomen door het college)
03-07-20185 Samen sterk tegen eenzaamheid (motie is overgenomen door het college)
03-07-20185 Handhaving en toezicht (motie is overgenomen door het college)
03-07-20185 De Nederlandse vlag (motie is overgenomen door het college)
03-07-2018618-017Raadsvoorstel inkoopstrategie specialistische jeugdhulp Haaglanden 2020-2024Aangenomen
03-07-2018718-020Raadsvoorstel regeling agendacommissie 2018Aangenomen
03-07-20188Vaststelling verslag 29 mei 2018Aangenomen
03-07-20188Vaststelling verslag 12 juni 2018Aangenomen
03-07-2018918-019Raadsvoorstel fractieondersteuningAangenomen
03-07-20181018-018Raadsvoorstel voornemen tot het verstrekken geldleningen aan Museum RijswijkAangenomen
03-07-201810Motie V Pas op de plaats Museum RijswijkVerworpen
12-06-20183Vaststelling agendaAangenomen
12-06-20183Vaststelling agendaAangenomen
12-06-20185 aVaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze VRHAangenomen
12-06-20185 bVaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze IPPAangenomen
12-06-20185 cVaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze ODHAangenomen
12-06-20185 dVaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze GRB Delft-Rijswijk Aangenomen
12-06-20186no. 18 012Raadsvoorstel Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen vervangende nieuwbouw Braillelaan 10 en luchtbrug naar pand Braillelaan 5 Aangenomen
12-06-20187no. 18 013Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Parapluherziening parkeernormering RijswijkAangenomen
12-06-20188Vaststelling verslag van 15 mei 2018Aangenomen
12-06-20189Benoemingen commissies e.d.Aangenomen
12-06-201810 aVaststelling beantwoording raadsadressen. Zienswijze MRDHAangenomen
12-06-201810 bVaststellen beantwoording raadsadressen: Zienswijze AvalexAangenomen
12-06-201810 cVaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze jaarstukken DSW Rijswijk e.oAangenomen
12-06-201810 dVaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze op gewijzigde begroting Inkoopbureau H-10Aangenomen
12-06-201810 EVaststelling beantwoording raadsadressen: Zienswijze ontwerpbegroting 2019 GGD en Veilig Thuis HaaglandenAangenomen
12-06-201811nr 18-014Raadsvoorstel Inpassing en aankoop grond van volkstuinvereniging De Schoffel Aangenomen
12-06-2018Motie Niet functionerende straatverlichting (motie is ingetrokken)
29-05-20183Vaststelling agendaAangenomen
29-05-20185Hoofdlijnenakkoord ‘’Rijswijk maken we Samen!’’Aangenomen
29-05-20186no. 18-011Raadsvoorstel om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap van wethouder conform artikel 36a lid 2 Gemeentewet Aangenomen
29-05-20187Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging en installatie van vier wethoudersAangenomen
29-05-20188Onderzoek geloofsbrieven, beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenAangenomen
15-05-20183Vaststelling agenda.Aangenomen
15-05-20185nr. 18 006Raadsvoorstel Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Rijswijk 2018, Aangenomen
15-05-20186nr. 18 0106. Raadsvoorstel Nieuw Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2018 en een nieuwe Regeling Forum gemeente Rijswijk 2018Aangenomen
15-05-20187Vaststelling verslag van 6 maart 2018Aangenomen
15-05-20189Benoemingen commissies e.d.Aangenomen
15-05-2018Motie Delftweg (motie is ingetrokken)
29-03-20182Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenAangenomen
06-03-20183Vaststelling agenda 6 maartAangenomen
06-03-20185Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde ledenAangenomen
06-03-20186Vaststelling verslag van 6 februariAangenomen
06-03-20187Bekrachtiging geheimhoudingAangenomen
06-03-20188nr. 18/007Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoering Delft-Rijswijk Aangenomen
06-03-20189nr. 18/008Raadsvoorstel verordening jeugdhulp gemeente Rijswijk 2018 Aangenomen
06-03-201810nr. 18/009Raadsvoorstel herstelbesluit bestemmingsplan Sion-t Haantje- 2e herziening Aangenomen
06-03-201811Ontwikkelingen rond landhuis De VoordeAangenomen
06-03-201812Initiatiefvoorstel ZwerfafvalAangenomen
06-02-20183Vaststelling agendaAangenomen
06-02-20186nr. 18.001Raadsvoorstel Avalex Aangenomen
06-02-20187nr. 18.004Raadsvoorstel inkoopvisie ondersteuning (volwassenen) 2019-2022 Samen verder in transformatie Aangenomen
06-02-20188nr. 18 005Raadsvoorstel vermindering aantal wethouders Aangenomen
06-02-201810Vaststelling verslag/handelingen van 12 december 2017Aangenomen
06-02-201811Benoeming van een lid van de AuditcommissieAangenomen
06-02-201813nr. 18/002Raadsvoorstel inzake herziene begroting van de gemeenschappelijke regeling DSW Aangenomen
06-02-201813Amendement op de zienswijze herziene begroting DSWAangenomen
06-02-201814nr. 18/003Raadsvoorstel inzake uitwerking toekomstscenario’s DSW Rijswijk e.o.Aangenomen
06-02-201815Bekrachtiging geheimhoudingAangenomen
06-02-2018Motie vreemd aan de orde van de dag: LeegstandsverordeningAangenomen
12-12-20173Vaststelling agendaAangenomen
12-12-2017517 040Raadsvoorstel Partiële herziening financiële verordening gemeente RijswijkAangenomen
12-12-2017617 041Raadsvoorstel Slotwijziging Aangenomen
12-12-2017717 042Raadsvoorstel Toekomstige governance Avalex Aangenomen
12-12-2017817 043Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijs Aangenomen
12-12-2017917 044Raadsvoorstel nieuwe GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden en zienswijze begrotingswijziging 2018 Aangenomen
12-12-20171017 045Raadsvoorstel Verordening 2018 WMO Aangenomen
12-12-20171117 046Raadsvoorstel intrekken verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 en vaststellen verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2018 Aangenomen
12-12-20171217 047Raadsvoorstel Afstemmingsverordening PW, IOAW en IOAZ Rijswijk 2018 Aangenomen
12-12-20171317 048Raadsvoorstel Re-integratieverordening Participatiewet 2018 Aangenomen
12-12-20171417 049Raadsvoorstel beleidsvisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2018 -2020 Aangenomen
12-12-20171517 050Raadsvoorstel beleidsvisie Verwarde personen Aangenomen
12-12-201716Verslagen van de raad van 24-10 en begrotingsraad 7-9 november 2017Aangenomen
12-12-201717Vaststelling van de afdoening van de ingekomen stukkenAangenomen
12-12-201718Zienswijze MRDHAangenomen
12-12-201718Amendement zienswijze MRDHAangenomen
12-12-201719 17 039Raadsvoorstel investeringsbudget gefaseerde uitvoering Huis van de StadAangenomen
09-11-20174Lijst van ingekomen stukken Aangenomen
09-11-20175 A17-036Belastingverordeningen 2018 Aangenomen
09-11-20175 C 17-038Programmabegroting 2018 - 2021Aangenomen
09-11-20175 B17-037Tweede halfjaarrapportage 2017 Aangenomen
09-11-20175 C Afschaffing HondenbelastingVerworpen
09-11-20175 C Duurzaam beheer openbare ruimteAangenomen
09-11-20175 C Cultuurmakelaar (amendement is ingetrokken)
09-11-20175 C I Blijverslening voor Rijswijkse senioren (motie is overgenomen door het college)
09-11-20175 C II Parkeren Oud RijswijkAangenomen
09-11-20175 C III Perspectief voor jongeren met schulden (motie is overgenomen door het college)
09-11-20175 C IV Vrijstelling leges voor niet commerciele instellingenVerworpen
09-11-20175 C V Regeren is vooruitzienVerworpen
09-11-20175 C VI JongerenwerkAangenomen
09-11-20175 C VII Compensatie voor ontgroening van de landgoederenzoneVerworpen
09-11-20175 C VIII Geef de werkgelegenheid in Rijswijk een flinke impuls! (motie is overgenomen door het college)
09-11-20175 C IX Ecologisch groenbeheer landgoederenzoneVerworpen
24-10-20173Vaststelling agendaAangenomen
24-10-2017517 033Raadsvoorstel tot wijziging van de APV Rijswijk 2017Aangenomen
24-10-20176Interpellatie over voorstel BomenbalansAangenomen
24-10-20178Vaststelling verslag 21 september 2017Aangenomen
24-10-20179Afhandeling ingekomen stukken Aangenomen
24-10-20171017 034Raadsvoorstel extra maatregelen om tekort op BUIG budget 2017 terug te dringen Aangenomen
24-10-20171117 035 Raadsvoorstel Vaststelling Stedenbouwkundige visie ontwikkeling sportcomplex voormalig Stanislas locatie Aangenomen
04-07-20173Vaststelling agendaAangenomen
04-07-20175Raadsbesluit functionele parkeervergunningen maatschappelijke instellingen (Anbi)Aangenomen
04-07-2017617 027Raadsvoorstel Lokaal inkoopplan Jeugdhulp Rijswijk 2018 Aangenomen
04-07-20177Vaststelling van het concept verslag raad 6 juni 2017Aangenomen
04-07-20178Lijst van ingekomen stukkenAangenomen
04-07-20179a17 023Raadsvoorstel Jaarrekening 2016 en besteding resultaatAangenomen
04-07-20179b17 024Raadsvoorstel 1e halfjaarsrapportage en kadernotaAangenomen
04-07-20179bMotie I BVR Gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen (motie is ingetrokken)
04-07-20179bMotie II De toekomst begint vandaag! (motie is overgenomen door het college)
04-07-20179bMotie III Zorg voor ouderen (motie is overgenomen door het college)
04-07-20179bMotie IV Betrek inwoners (motie is ingetrokken)
06-06-20173Vaststelling agendaAangenomen
06-06-20174Beëdiging en installatie van een benoemd verklaard lidAangenomen
06-06-2017617 020Raadsvoorstel Internationale samenwerking, besluit beëindiging vriendschapsband Beroun Aangenomen
06-06-20177Vaststellen (concept) zienswijzen Aangenomen
06-06-20178Vaststelling verslag 9 mei 2017 Aangenomen
06-06-20179Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
06-06-20171017 018Raadsvoorstel Gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving Aangenomen
06-06-201710Amendement Nota van Inspraak Gebiedsvisie In de Bogaard e.o.Verworpen
06-06-20171117 019Raadsvoorstel Kadernota Jeugd en Onderwijs 2017-2020 Aangenomen
06-06-201712 17 021Raadsvoorstel nultarief in de reductiezoneAangenomen
06-06-20171317 022Raadsvoorstel parkeervergunningen voor sportverenigingen Aangenomen
06-06-201713Motie Parkeren vrijwilligersAangenomen
06-06-201714 aRA 17 023 AVALEX - Ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming;Aangenomen
06-06-201714 bRA 17 031 Inkoopbureau H10 - Gewijzigde conceptbegroting 2017 en conceptbegroting 2018Aangenomen
09-05-20173Vaststelling agendaAangenomen
09-05-2017517 016Raadsvoorstel afwegingskader (intergemeentelijke) samenwerking Aangenomen
09-05-2017617 017Raadsvoorstel evaluatie gemeenschappelijke regeling inkoopbureau H10 Aangenomen
09-05-20177Vaststelling verslag van 4 april 2017Aangenomen
09-05-20178Lijst van ingekomen stukkenAangenomen
09-05-20179Benoeming, herbenoeming voorzitter en leden Welstand- en MonumentencommissieAangenomen
09-05-201710Motie CDA /PvdA/GroenLinks Bomen en groen in balansAangenomen
09-05-201711Motie CDA/PvdA stop grootschalige bomenkapVerworpen
09-05-201712Bekrachtiging geheimhouding: Grondexploitatie ’t Haantje 6e herzieningAangenomen
09-05-20171317 014Raadsvoorstel resultaten en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de Stad Aangenomen
09-05-201713Motie I CDA Zet inwoners niet buiten spelVerworpen
09-05-201713Motie II Second opinion uitgangspunten en risico's Huis van de Stad (motie is overgenomen door het college)
09-05-201714Zienswijze Ontwerpbegroting MRDH 2018 en Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2017 (RA 17 010) en Kadernota MRDH begroting 2018 (RA 17 012) Aangenomen
04-04-20173Vaststelling agendaAangenomen
04-04-2017517 009Raadsvoorstel vaststellen Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) en de bijbehorende regelgevingAangenomen
04-04-2017617 010Raadsvoorstel aanpassing in Verordening op de ambtelijke bijstand 2011Aangenomen
04-04-2017717 011Raadsvoorstel herbenoeming directeur Rekenkamer Aangenomen
04-04-2017817 012Raadsvoorstel aanpassing Gedragscode integriteit raad gemeente Rijswijk 2015Aangenomen
04-04-20179Vaststelling verslag raadsvergadering 7 maart 2017Aangenomen
04-04-201710Vaststelling afdoening ingekomen komen stukken gemeenteraadAangenomen
04-04-201711verkiezing van een plaatsvervangend lid voor de rekeningcommissie DSWAangenomen
04-04-20171217 005Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) Aangenomen
04-04-201712Amendement I “De puntjes op de i APV artikel 2:43”Aangenomen
04-04-201712Amendement II “De puntjes op de i APV artikel 2:44”Verworpen
04-04-201712Amendement III Artikel 4.11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (amendement is ingetrokken)
04-04-201712Amendement IV Artikel 5.12 Overlast van fiets of bromfiets Aangenomen
04-04-201712Amendement V Schrappen woord krijtje in artikel 2:42 lid 2 bVerworpen
04-04-20171317 007Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid Aangenomen
04-04-20171417 008 Raadsvoorstel Woonvisie woningmarktregio Haaglanden 2017 -2021 Aangenomen
04-04-201714Motie PvdA Voldoende sociale huurwoningen bittere noodzaakVerworpen
07-03-20173Vaststelling agenda Aangenomen
07-03-20175 aVaststelling concept antwoord Provincie Zuid-HollandAangenomen
07-03-20175 bVaststelling concept antwoord raadsadres AvalexAangenomen
07-03-20176Vaststelling verslag raadsvergadering 7 februari 2017Aangenomen
07-03-20177Vaststelling lijst ingekomen stukken (afdoening ingekomen stukken)Aangenomen
07-03-20178ParkerenAangenomen
07-03-20178Motie II Snelheid is geboden (motie is ingetrokken)
07-03-20178Motie III Blauwe zones terug in de stad (motie is ingetrokken)
07-03-20178Motie I ParkerenVerworpen
07-03-20178Motie IV Motie van Treurnis (motie is ingetrokken)
07-03-20178Motie V Rijswijk Sociaal (motie is overgenomen door het college)
07-03-20178Motie VI De auto is geen melkkoeVerworpen
07-03-20178Motie VII Openstellen zones voor bewoners buiten de zone Verworpen
07-03-20178Motie VIII Openstellen alle zones voor alle vergunninghoudersVerworpen
07-03-20178Motie IX Eerste 2 uren gratis parkeren, 3 uur welzijnsorganisaties en sportVerworpen
07-03-2017917 005Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) (agendapunt is verdaagd)
07-03-20171017 006Raadsvoorstel inpassing De SchoffelAangenomen
07-03-20171117 007Raadsvoorstel Strategisch Veiligheidsbeleid (agendapunt is verdaagd)
07-03-201712Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatie ModulusAangenomen
07-02-2017517 001Raadsvoorstel Tegemoetkoming in de kosten voor explosieonderzoek in RijswijkBuitenAangenomen
07-02-2017617 003Raadsvoorstel Verordening Individuele inkomenstoeslag Gemeente Rijswijk 2017Aangenomen
07-02-20177Vaststelling verslag raadsvergadering 13 december 2016Aangenomen
07-02-20178Vaststelling van de lijst van inkomen stukken (afdoening)Aangenomen
07-02-20179 AVaststellen concept antwoorden: Zienswijze Programma van Eisen BusconcessieAangenomen
07-02-20179 BVaststellen concept antwoorden: brief inzake Dahliastraat 2 te RijswijkAangenomen
07-02-20179 ADuurzaamheid in Programma van Eisen BusconcessieAangenomen
07-02-20171017 002Raadsvoorstel Afzien terugkeer van een fiets-voetveer over de Vliet in Rijswijk-ZuidAangenomen
07-02-201710Pontje KeereweerVerworpen
07-02-201710Motie Toekomstvisie Plaspoelpolder (motie is ingetrokken)
07-02-20171117 004Raadsvoorstel Toekomstvisie Plaspoelpolder en vaststellimng beantwoording zienswijzenAangenomen
07-02-201712Bekrachtiging geheimhouding Notitie met bijlagen Inpassing de SchoffelAangenomen
13-12-20163Vaststelling agenda Aangenomen
13-12-2016516 038Raadsvoorstel StudietoeslagAangenomen
13-12-2016616 040Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Industrieschap de PlaspoelpolderAangenomen
13-12-2016716 041Raadsvoorstel zienswijze op het Regionaal risicoprofiel Haaglanden, 2017-2018 ).Aangenomen
13-12-2016816 042Raadsvoorstel Verordening BIZ Bedrijventerreinen Rijswijk 2017 – 2021 Aangenomen
13-12-2016916 043Raadsvoorstel “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen’’ oprichten woning Julialaantje Aangenomen
13-12-20161016 044Raadsvoorstel Slotwijziging 2016 Aangenomen
13-12-201611Zienswijze gewijzigde begroting 2016 AvalexAangenomen
13-12-201612Vaststelling handelingen 8 en 10 november 2016Aangenomen
13-12-201613Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
13-12-201614Aanwijzing van een lid van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den HaagAangenomen
13-12-20161516 045Raadsvoorstel Rekenkamerrapport “Over de toegang tot het sociaal domein” Aangenomen
13-12-20161616 039Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Sion 't Haantje, tweede herziening Aangenomen
10-11-20163Vaststelling agendaAangenomen
10-11-20164Afdoeningswijze lijst van ingekomenstukkenAangenomen
10-11-20165Zienswijze Commissariaat voor de MediaAangenomen
10-11-20166Vaststelling verslagen van 26 juli 2016 en 27 september 2016Aangenomen
10-11-2016716 034Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen Rijswijk 2016 Aangenomen
10-11-20167Amendement op de “Tarieventabel Parkeerbelasting 2017”Aangenomen
10-11-2016816 032Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP)Aangenomen
10-11-20169 a16 036Belastingverordeningen 2017Aangenomen
10-11-20169 b16 035Tweede halfjaarrapportage 2016Aangenomen
10-11-20169 c16 037Begroting: Meerjarenraming 2017-2020 en InvesteringenAangenomen
10-11-20169 cExploitatie sportvelden Hoekpolder (motie is ingetrokken)
10-11-20169 c100% duurzame electriciteitsinkoop (motie is ingetrokken)
27-09-20164Beëdiging en installatie benoemd verklaar lid, de heer N. de Haaij.Aangenomen
27-09-2016616 030Raadsvoorstel beschikbaarstelling aanvullend krediet vervangende nieuwbouw 2 gymnastieklokalen Rijswijks Lyceum Aangenomen
27-09-2016716-031Raadsvoorstel de coördinatieregeling (art. 3:30 Wet RO) van toepassing te verklaren voor de benodigde vergunningen en besluiten i.h.k.v. de herontwikkeling c.q. transformatie van ‘’In de Bogaard en omgeving’’Aangenomen
27-09-2016816-033 Raadsvoorstel Onttrekking aan de openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadAangenomen
27-09-20169Vaststelling zienswijzen: • zienswijze treasury statuut en twee separate voorstellenAangenomen
27-09-20169aVaststelling zienswijzen: • zienswijze Regionaal Investeringsprogramma.Aangenomen
27-09-201610Vaststelling verslag raadsvergadering van 5 juli 2016.Aangenomen
27-09-201611Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
27-09-20161216-028Raadsvoorstel Stadsvisie Rijswijk 2030 Aangenomen
27-09-201612Amendement Stadsvisie IIIVerworpen
27-09-201612Amendement Stadsvisie IIVerworpen
27-09-201612Amendement Stadsvisie IVerworpen
27-09-20161316 029Raadsvoorstel vaststelling Archiefverordening 2016 Aangenomen
27-09-20161416 032Raadsvoorstel vaststellen verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Verworpen
26-07-20163Vaststelling agenda Aangenomen
26-07-2016Reddingsboei voor HaaglandiaVerworpen
05-07-2016516-021Raadsvoorstel Opzet Adviesraad Sociaal DomeinAangenomen
05-07-2016616-022Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling DSWAangenomen
05-07-2016716-023Raadsvoorstel Inkoopplan WMO 2017 Aangenomen
05-07-2016816-024Raadsvoorstel Inkoopplan Jeugd 2017Aangenomen
05-07-2016916-026Raadsvoorstel Coördinatieregeling voor RijswijkBuiten Aangenomen
05-07-201610Vaststelling verslag raadsvergadering van 24 mei 2016Aangenomen
05-07-201611Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
05-07-20161216-016Raadsvoorstel Wijziging verordening werkgeverscommissie 2013Aangenomen
05-07-201612Samenstelling werkgeverscommissieAangenomen
05-07-201613Stemming leden werkgeverscommissieAangenomen
05-07-20161416-020Raadsvoorstel Cultuurvisie 2016-2030Aangenomen
05-07-201614Amendement op CultuurvisieAangenomen
05-07-201615 A16-027Jaarrekening 2015Aangenomen
05-07-201615 B16-025Eerste halfjaarsrapportage inclusief Voorjaars- en kadernotaAangenomen
05-07-201615 BI VOG gratis voor vrijwilligers welzijnswerk (motie is ingetrokken)
05-07-201615 BII Meer diversiteit in de gemeentelijke organisatieVerworpen
05-07-201615 BIV Perspectief op een (schuld)vrije toekomst (motie is ingetrokken)
05-07-201615 BIII Niet informeren raad over verkoop bedrijfsonderdeel Bedrijfsafval door Avalex (motie is ingetrokken)
05-07-201615 BV Rijswijkse Dansstudio'sVerworpen
05-07-201615 BVI Johan BuziauVerworpen
05-07-201615 BVII Wilhemina-monument (motie is ingetrokken)
05-07-201615 BVIII Huishoudelijke hulp zoals het hoort (motie is ingetrokken)
24-05-2016516-010Ontwerpbesluit onttrekking openbaarheid Ockenburger Tientweg en Jan RodenburgpadAangenomen
24-05-2016616-011Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Librijn openbaar onderwijsAangenomen
24-05-2016716 014VeeweidenAangenomen
24-05-2016816-015Herziening Nota Grondbeleid 2016Aangenomen
24-05-2016916-016Wijziging Verordening Werkgeverscommissie 2013 (agendapunt is verdaagd)
24-05-20161016-019Initiatief raadsvoorstel CDA “Geen jongeren tussen wal en schip”Aangenomen
24-05-20161316-013Voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de herontwikkeling van landgoed De VoordeAangenomen
24-05-20161416-012Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoering Huis van de StadAangenomen
24-05-201614Amendement raadsvoorstel Onderzoek en ontwerp gefaseerde uitvoerAangenomen
24-05-201614I Consequenties Huis van de Stad en alternatieven (motie is overgenomen door het college)
24-05-201614II Geen onnodige onderzoekskosten Huis van de StadStakende stemmen
24-05-201614III Geen stijging belastingen en leges vanwege Huis van de StadAangenomen
24-05-20161516-018Vaststelling kader IB 16 024 Startnotitie Publieke Dienstverlening 2016-2020 Aangenomen
24-05-201616Vaststelling concept –zienswijzenAangenomen
19-04-20165. 16-006Raadsvoorstel bedrijfsvoering organisatie Delft – Rijswijk.Aangenomen
19-04-20166.16-007Raadsvoorstel benoeming AccountantAangenomen
19-04-20167.16-008Raadsvoorstel Financiële Verordening Gemeente RijswijkAangenomen
19-04-201610.Bekrachtiging geheimhouding stukkenAangenomen
15-03-2016516-003Raadsvoorstel aanpassen gemeenschappelijke regeling VRH (16-003).Aangenomen
15-03-2016616/004beeldkwaliteit plan ’t Haantje Aangenomen
15-03-2016716-005Herziening grenzen van de bebouwde kom van gemeente Rijswijk Aangenomen
15-03-20168Vaststelling verslagen raadsvergadering van 9 februari 2016 Aangenomen
15-03-20169Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
09-02-2015216-002Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst HaaglandenAangenomen
09-02-2015516-001Beschikbaarstelling Krediet vervangende nieuwbouw 2 gymlokalen Rijswijks LyceumAangenomen
09-02-20157Vaststelling verslagen raadsvergaderingen 24 nov en 15 dec 2015Aangenomen
09-02-20158 Afhandeling ingekomen stukkenAangenomen
09-02-20159Stemming lid van de AuditcommissieAangenomen